Gå til innhold
Annonse
Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, la frem Maritim Verdiskapningsrapport under Haugesundskonferansen Foto: Helge Martin Markussen
Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, la frem Maritim Verdiskapningsrapport under Haugesundskonferansen Foto: Helge Martin Markussen

Haugesund: - Selv om det ser lysere ut nå, kunne jeg selv se mange offshorefartøy som lå i opplag da jeg kjørte inn fra flyplassen. Det sa daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, da han la frem “Maritim Verdiskapningsrapport” under Haugesundkonferansen.

Annonse

- Det er estimert en verdiskapingsvekst på fem prosent for 2018, og ytterligere seks prosent vekst for inneværende år. Gledelige tall til tross, det er fortsatt deler av næringen som sliter, sa Engan.

Norske rederier kontrollerte i 2018 i underkant av 1 800 skip verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. I sum utgjør den norske flåten verdens 5. mest verdifulle skipsflåte, viser nye tall fra VesselValue.

- Historien til den maritime næringen handler om opp og nedturer, sa Engan til de fremmøtte.

Norge har verdens femte mest verdifulle skipsflåte Illustrasjon: VesselValue
Norge har verdens femte mest verdifulle skipsflåte Illustrasjon: VesselValue

Siden oljekrisen i 2014 er omsetningen rettet mot olje og gass mer enn halvert. Varetransport har ligget nokså stabilt i samme periode, men tallene viser at andre markeder vokser betraktelig og bidrar til å dempe fallet for næringen samlet sett.

- Næringen som har hatt det vanskeligst er selvfølgelig den delen av maritim næring som er knytte til olje og gass. Vi ser et kraftig fall i det segmentet. Samtidig ser vi også at andre segmenter i maritim næring som verft og havvind har hatt en fin utvikling og går i motsatt retning fra 2018, forklarte Engan.

Eksport

Norsk maritim næring er internasjonalt rettet og er Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje og gass. Eksportens andel av omsetning har ligget stabilt rundt 50 prosent i hele perioden mellom 2010 og 2018. Dette er også med å illustrere utfordringene næringen står overfor. Gitt næringens internasjonale natur påvirkes stort sett alle kunder innen et segment likt, uavhengig av hvor i verden de befinner seg.

Illustrasjon: Menon
Illustrasjon: Menon

- Ser vi inn i 2019, så er det slik at verftene har vært utrolig flinke til å omstille seg fra offshore til maritim turisme og andre markeder. Det ser vi også i prognosene for 2019 der det er ventet økt omsetning og økning i antall sysselsatte. Det samme ser vi hos utstyrs- og tjenesteleverandørene fremholdt Engan.

- Vi er optimistiske med tanke på de tallene i rapporten, men vi avventer situasjonen litt med å rope hurra, sa Engan.

Hele rapporten kan leses her

Annonse