Gå til innhold
Annonse

- Brønnbåtkapasiteten vil bli betydelig lavere

Bente Lund Jacobsen mener brønnbåtkapasiteten vil bli betydelig lavere dersom all transport av fisk skal foregå under lukkede forhold. Hun påpeker at de fleste av brønnbåtene har gjennomført investeringer for å møte de nye kravene. Foto: Tony Hall.
Bente Lund Jacobsen mener brønnbåtkapasiteten vil bli betydelig lavere dersom all transport av fisk skal foregå under lukkede forhold. Hun påpeker at de fleste av brønnbåtene har gjennomført investeringer for å møte de nye kravene. Foto: Tony Hall.

Brønnbåtkapasiteten vil bli betydelig lavere om man skal gå helt lukket og kun direktelevere all slaktefisk. Det mener Bente Lund Jacobsen, styreleder i Brønnbåteiernes Forening.

Annonse

Lund Jacobsen forteller til Kyst.no at fiskeriministeren sin ambisjon om at all transport av fisk skal foregå under lukkede forhold fra og med 1. januar 2021 vil kunne påvirke hele havbruksnæringen og understreker at dette er en viktig sak for brønnbåtnæringen. 

- Brønnbåtkapasiteten vil bli betydelig lavere, men hvor mye kapasiteten blir redusert vil avhenge av størrelsen på fartøyet og utstyret den har.

- Hvor mye av flåten er per dags dato i stand til å transportere fisk under lukkede forhold?

- De fleste av brønnbåtene har gjennomført store investeringer i både nybygg og utstyr for å møte 2021-kravene. Det gjør at de fleste av båtene kan gå lukket, og gjør det deler av tiden allerede. Det skjer både på forespørsel av oppdretterne og grunnet myndighetspålagte krav, informerer hun.

Ringvirkning

Skal hele flåten gå lukket vil det også kunne påvirker strukturen ved slakteriene, da de gjerne ikke driver døgndrift og har kapasitet nok til å ta unna all fisken, når det trengs.

- Det kan påvirke kapasiteten til slakteriene og i verste fall også gi en negativ effekt på arbeidsplasser i slakterier langs kysten, ved at fisken heller sendes til utlandet for videreforedling. Uten ventemerder hos slakteriene vil en kunne få mer ventetid ved inntak av fisk. Syk fisk bør selvsagt direkteleveres for å forhindre smitte, legger  hun til.

Hun påpeker videre at 2021-kravene blant annet er satt for en bedret smittehygiene i laksenæringen.

- Det som er viktig for oss er at innsatsen til flåten og de investeringer som gjøres må komme i drift før man skal gjøre flere endringer. Hele havbruksnæringen har jobbet for å tilpasse seg disse kravene, og da bør man ikke innføre nye krav, uten at man ikke vet effekten av 2021-kravene. Det er viktig at næringen reguleres på kunnskap fremover, sier hun.

Fiskevelferd i fokus

En sak som er viktig for Brønnbåteiernes Forening sier hun er fiskevelferdsperspektivet gjennom all håndtering og transport. Muligheten for å kunne skifte ut vannet under transport, og at man går lukket når det er behov for det, er viktig for velferden.

Hun presiserer videre at forutsigbarhet for Brønnbåteierne, deres kunder og myndighetene selv, er en forutsetning for at ethvert nytt regelverk skal fungere.

- Det vil være en forutsetning at regelverk som besluttes gjennomført, følges av alle som håndterer og transporterer levende fisk, sier hun.

Brønnbåteiernes Forening og samarbeidspartnere har et pågående prosjekt hvor man ser på «utvikling og optimalisering av norske rensesystemer for fisketransportvann basert på uv teknologi for å imøtekomme nye, norske krav».

- Lab resultatene av dette forskningsprosjektet er meget positive og vi ser frem til den videre fullskala testingen og resultatene. Dette vil også kunne gi mer kunnskap om hvordan brønnbåtene bør reguleres for en mest mulig sikker og god transport.

Annonse