Gå til innhold
Annonse
Elevene som har mønstret på seilskipet kommer fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold, Finnmark, Hedmark, Nordland, Oslo, Akershus og Rogaland.
Elevene som har mønstret på seilskipet kommer fra Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold, Finnmark, Hedmark, Nordland, Oslo, Akershus og Rogaland.
Annonse

Mange skip i opplag gjør det vanskelig for elever i maritime fag, som skal ut i praksis. Nå har 65 VG3-elever fra hele landet fått praksisplass på ærverdige Christian Radich.

I samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Færder videregående skole i Vestfold, har Stiftelsen Christian Radich utviklet et tilbud som gjør at seilskipet Christian Radich igjen kan fungere som skoleskip.

Elevene som har sikret seg opplæringsplass om bord på seilskipet satte kursen sørover i begynnelsen av september og vil i løpet av de neste åtte månedene sikre seg både fagkompetanse og fartstid. Sjøfartsdirektoratet har bistått Stiftelsen Christian Radich med rådgivning, for å få et undervisningsopplegg som fyller kravene til godkjenning i henhold til gjeldende regelverk (STCW-koden).

- Vi ser veldig positivt på at Stiftelsen Christian Radich ønsker å påta seg en slik rolle og at Sjøfartsdirektoratet fikk anledning til å bidra fra starten av prosjektet, da dette medførte en enklere saksgang i godkjenningsprosessen. Vi ser også fordelen av et opplegg der den enkelte elev får en god oppfølging i opplæringsperioden, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

- Det er stor mangel på læreplasser for denne elevgruppen, og vi har veldig gode erfaringer fra Statsraad Lemhkuhl og Sjøkurs når det gjelder praksiselever. Selv om dette er gamle seilskuter som skiller seg fra moderne skip, er kunnskapen og disiplinen de lærer om bord fremdeles ytterst relevant, sier sjefsingeniør Jack-Arild Andersen, som har jobbet med saken hos Sjøfartsdirektoratet.

Christian Radich var sist skoleskip for maritime elever i 1998, og har de siste ti årene hatt oppdrag for Sjøforsvaret på vinterstid.

- Vi er glade for å kunne tilby elever på maritime studieretninger i videregående skoler unike praksisplasser. Vi vet det er en utfordring å finne relevante læreplasser, og i samarbeid med faglige myndigheter har vi utviklet denne muligheten til å slå sammen faglig kompetansebygging og fartstid som gir fagbrev og ferdighetssertifikat på rekordtid. Samtidig kan vi garantere unike opplevelser for livet. Christian Radich har seilt som skoleskip siden 1937, men dette er nybrottsarbeid med samarbeid med myndigheter, skoleverk og næringsliv, sier daglig leder Einar Corwin i Stiftelsen Christian Radich.