Gå til innhold
Annonse
Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen kunne i dag avsløre vinnerne av kystruten Bergen - Kirkenes
Samferdselminister Ketil Solvik-Olsen kunne i dag avsløre vinnerne av kystruten Bergen - Kirkenes

Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip på Kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene. CO2-utslippene fra tjenesten blir en fjerdedel lavere enn i dag, sier Ketil Solvik Olsen

Annonse

- Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods. Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter, og vi innstiller nå to aktører som vinnere til å levere tjenestene fra og med 2021. 

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på en pressekonferanse fredag ettermiddag. Der understreket han at Statens rolle er ikke turisme, men å sørge for transporttjenester for innbyggere og næringsliv langs kysten. 

Der ble det kjent at den tradisjonrike ruten skal deles mellom to rederier; Havila og Hurtigruten ASA. 

Tilbudet til de reisende vil innebære fortsatt gjennomgående seilinger fra Bergen til Kirkenes. Aktørene vil kjøre strekningen på ulike dager. I tiden frem til driftsstart 1.1.2021 skal aktørene jobbe med gode løsninger for reiseinformasjon og billettkjøp slik at tjenesten oppleves som enkel og effektiv for de reisende. Om du seiler med Hurtigrutens eller med Havilas skip, avhenger altså av hvilken dag du skal reise.

Forventer forutsigbarhet

- Vi forutsetter at Havila og Hurtigruten får til gode samarbeidslønsinger, slik at vi som reisende ikke trenger å måtte tenke på hvilket selskap som seiler hvilken dag, sa Solvik-Olsen. 

Den totale kontraktsummen er på til sammen 788 millioner kroner i året. Dette er noe mer enn det staten i gjennomsnitt betaler for dagens tjeneste, men inkluderer betydelig strengere miljøkrav og fire nye skip.

- Vi har stilt miljøkrav på skipene for første gang. Det betyr at vi får en reduksjon på 25% i CO2-utslipp i perioden, uttaler statsråden. Begge aktørene skal levere skip som har LNG-drift. 

Det gir en ekstra kostnad for rederiene, men konkuransen har gjort at den kostnaden er mindre enn om det hadde vært en monopolsituasjon hevder departementet. 

Samferdselsdepartementet vil raskt etter kontraktsignering invitere de 34 berørte havnene til et informasjonsmøte hvor forhold av særlig betydning for havnene i kontrakten gjennomgås.

Annonse