Gå til innhold
Annonse

Bergensfirma bygger oppdrettslekter for millioner

Bergen Group Sjøsterk AS har blitt tildelt kontrakt med Osland Havbruk AS på bygging av en betonglekter med lagerkapasitet på inntil 600 tonn. Kontrakten har en estimert verdi på 12-14 millioner kroner.

Annonse

Arbeidet med lekteren er allerede startet opp. Flåten får en dimensjon på 40 x 17 meter og skal leveres 1. kvartal 2019. Osland Havbruk AS er blant landets eldste oppdrettsselskaper, og har sin hovedbase i Bjordal ved Sognefjorden. Selskapet har gjennom tre generasjoner utviklet en solid produksjonskompetanse og kapasitet gjennom hele verdikjeden, og har godt etablerte anlegg for både stamfisk, settefisk og matfiskproduksjon av laks og ørret.  Osland Havbruk AS har også tidligere fått produsert fôrflåter i betong fra Sjøsterk. 

Første produksjonsordre

Konsernsjef Torgeir Nærø er meget godt fornøyd med at Bergen Group Sjøsterk har fått landet sin første produksjonsordre samtidig som konsernet nå har overtatt eierskapet til betongflåteprodusenten Sjøsterk fra Backe Bergen AS.

- Bergen Group har sett veldig frem til å overta Sjøsterk og produksjonsanlegget på Stamsneset ved Grimstadfjorden. Vi har kjøpt en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring innen produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen. Kontrakten med Osland Havbruk sikrer oss god kapasitetsutnyttelse av anlegget fra dag en etter overtagelsen, og vil være viktig i arbeidet med å styrke Bergen Group Sjøsterk sin markedsposisjonen i havbruksnæringen, sier Nærø.

Bergen Group på Stamsneset

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Bergen Group har overtatt eiendom og anlegg som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert administrasjonsbygning.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Maritime Service, Tilkomstteknikk & Services og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen rundt 200 ansatte.

Annonse