Gå til innhold
Annonse
- Vi kan nå tilby landstrøm til alle offshoreskip i Bergen havn, sier Even Husby til Skipsrevyen. Foto: Sigbjørn Larsen.
- Vi kan nå tilby landstrøm til alle offshoreskip i Bergen havn, sier Even Husby til Skipsrevyen. Foto: Sigbjørn Larsen.

- Nå kan Bergen havn tilby landstrøm til alle de 520 offshoreskipene som anløper Bergen i løpen av et år,sier Even Husby til Skipsrevyen. Det betyr renere luft, og reduserte klimautslipp.

Annonse

- I gjennomsnitt anløper det 10 offshoreskip i Bergen havn hver dag, opplyser Husby. Denne uken kan vi for første gang tilby landstrøm til alle offshoreskipene som anløper havna. Selv om ikke alle skipene har oppgradert til å kunne benytte seg av landstrøm, så vil det bety reduserte utslipp og bedre luftkvalitet, sier Husby. På Dokken står det nå fire nye ladestasjoner for offshoreskip klare til bruk, og flere er under bygging på Festningskaien. Også Hurtigruten og Cruiseskipene skal få landstrøm, sier Husby. Totalt er landstrømutbyggingen i Bergen havn kostnadsberegnet til 120 millioner kroner.

Luftkvalitet og klimautslipp er pådriverne

- Det er hensynet til bedre luftkvalitet og reduserte klimautslipp som har vært pådriverne for utbyggingen av landstrøm i Bergen havn, forteller Husby. Gjennom Enova har Bergen havn fått 50 millioner kroner til å bygge ut landstrøm i cruisehavna. 

- Elektrifisering av skip og landstrøm i havnene er satsningsområder for oss, bekrefter Eiliv Flakne i Enova overfor Skipsrevyen. Norge ligger helt i front med slike tiltak og denne teknologien, sier Flakne.

Totalt bevilget Enova rundt 450 millioner kroner til prosjekter i maritim sektor for 2018.

-Vi vil fortsette satsingen på maritim sektor også i år, sier Flakne og oppforder til å søke støtte hos Enova.

På Enovas hjemmesider får du vite mer om hvordan du kan søke. En igangværende konkurranse om landstrømprosjekter har i følge Enova søknadsfrist 1. mars.

Teknologi fra LOS på Bømlo

-Teknologien til de nye ladestasjonene for offshoreskipene er utviklet av LOS på Bømlo, og vi er svært spente på resultatene av denne første testperioden, sier Husby. Utstyret fra LOS har blant annet blitt langt lettere håndterbart for skipene som skal benytte det. Bergen havn og BKK har opprettet et eget selskap som har fått navnet Bergen Landstrøm som skal være i drift fra 1. februar og som vil komme til å ta seg av alt som har med landstrøm å gjøre i havna i det videre arbeidet, avslutter Husby.

Annonse