Gå til innhold
Annonse
Annonse

Styret i Bergen Group Hanøytangen AS har vedtatt å begjære oppbud. Begjæring blir levert Nordhordland Tingrett i dag 25. september 2015.

Selskapet har over en tid opplevd en anstrengt likviditetssituasjon grunnet manglende oppgjør av sluttregningen fra riggprosjektet Borgland Dolphin som ble avsluttet i 1. kvartal 2015. Voldgift mot riggeier ble innledet 28. august i år, men tvisten vil bli ikke bli behandlet før i 2. kvartal 2016.

Styret i selskapet har sammen med sine rådgivere og ressurser i konsernet lagt ned et omfattende arbeid med sikte på å få til en stand still-avtale i påvente av sluttoppgjør fra riggeier. Dette arbeidet har fortsatt også i perioden etter rettsmøtet den 8. september 2015, hvor behandlingen av konkursbegjæringen fra Radøygruppen mot selskapet ble utsatt til 28. september 2015.

Prosessen har fått bred støtte fra et stort flertall av kreditorene, og Bergen Group er fremdeles av den mening at en stand still-avtale ville være til det beste både for kreditorene og selskapet. Selskapet konstaterer dessverre at enkelte kreditorer har motsatt seg en stand still. En utenrettslig ordning antas derfor ikke å få tilstrekkelig oppslutning. Det har blitt vurdert å begjære gjeldsforhandlinger, men i lys av kreditorenes holding og forliggende konkursbegjæring mot selskapet, har Bergen Group ikke funnet dette hensiktsmessig.

Styret anser at vilkårene for å begjære konkurs foreligger i henhold til konkursloven § 60, jf §§ 61, 62, og 66.

Bergen Group Hanøytangen AS er et heleid datterselskap i konsernet Bergen Group ASA. Selskapet har ingen fast ansatte, etter at virksomheten i selskapet ble solgt til Semco Maritime i mai i år.