Gå til innhold
Annonse

Bergen Group får ettergitt 182 millioner i gjeld

Konsernsjef Hans Petter Eikeland har takket ja til fast jobb i Bergen GroupFoto: Bergen Group
Konsernsjef Hans Petter Eikeland har takket ja til fast jobb i Bergen GroupFoto: Bergen Group
Annonse

Bergen Group ASA skriver i en børsmelding at de har oppnådd har oppnådd full aksept fra alle involverte parter på en omfattende refinansiering av konsernet. 

Refinansieringspakken inkluderer blant annet en fulltegnet rettet emisjon, en omfattende gjeldsettergivelse på 182 millioner og nytt låneopptak til akseptable betingelser.

Konsernsjef, Hans Petter Eikeland sier i meldingen at han er ydmyk over den forståelsen de har blitt møtt med av kreditorer, og betegner dagen som en merkedag for Bergen Group.

Bak fulltegningen av emisjonen står de tre hovedaksjeeierne Brian Chang Holdings Limited, AS Flyfisk og Køhlergruppen AS, samt ledende ansatte. Til sammen åtte personer fra konsernledelsen og selskapsledelsen i Bergen Group Services bidrar med totalt 7,5 mill. kr i denne emisjonen, inkludert 5 millioner fra Eikeland Holding AS som kontrolleres av konsernsjef Hans Petter Eikeland.