Gå til innhold
Annonse
Fartøy i dokk ved verftsanlegget på Laksevåg. Arkivfoto: Asle Strønen
Fartøy i dokk ved verftsanlegget på Laksevåg. Arkivfoto: Asle Strønen
Annonse

Bergen Group ASA har vedtatt å levere oppbud i de to datterselskapene Bergen Group Fosen AS og Bergen Group BMV AS. Oppbud blir levert Nordhordland Tingrett i dag.

Ingen av disse selskapene har i dag operativ drift eller ansatte. Virksomheten I de to selskapene ble i 2013 overført til Noryards AS som deretter i august 2014 ble solgt helt ut av Bergen Group.

De to selskapene har etter virksomhetssalget til NorYards AS hatt visse forpliktelser knyttet til leverandørgjeld som har blitt delvis nedbetalt over de to siste årene. Styrene i selskapene har imidlertid vurdert nåværende og antatt fremtidig likviditet som ikke tilfredsstillende til å kunne betjene selskapets gjenværende forpliktelser. Styret anser derfor vilkårene for å begjære konkurs til å foreligge i henhold til konkursloven § 60, jf §§ 61, 62, og 66.

Administrerende direktør Nils Hoff i Bergen Group ASA ønsker ikke å besvare www.skipsrevyen.no sitt  spørsmål om hvor stor gjelden i de to selskapene er.

- Det er et spørsmål vi ikke ønsker å kommentere, sier han til www.skipsrevyen.no.