Gå til innhold
Annonse
Annonse

Austevoll Seafood-konsernet hadde driftsinntekter på MNOK 3 791 i tredje kvartal, mot MNOK 3 391 i tredje kvartal 2014.

Oppnådd EBITDA i tredje kvartal var MNOK 447, en økning fra MNOK 440 i samme kvartal 2014.

Det har vært en økning i omsetning innenfor laks og ørret og pelagisk. Innenfor pelagisk har det også vært en økning i EBITDA sammenlignet med samme kvartal i 2014, mens det innenfor

laks og ørret har vært en nedgang i EBITDA sammenlignet med samme periode i 2014.

I august ble det innført restriksjoner på import av laks og ørret til tollunionen EAEU (Eurasian Economic Union), der flere naboland til Russland inngår. Disse handelshindringene har hatt en betydelig negativ innvirkning for laksemarkedet, og i enda større grad for ørretmarkedet. Ved forrige rapportering ble det

kommunisert fortsatt ekstraordinært høye uttakskostnader for laks og ørret sett i et historisk perspektiv. Slik ble det også i tredje kvartal, dette som forventet med bakgrunn i kostbar produksjon gjennom siste vinter i Hordaland. Uttakskostnadene gjennom tredje kvartal ble imidlertid høyere enn ventet grunnet

forsert uttak av fisk i region Midt gjennom sensommeren og høsten.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 255 (Q3 2014 MNOK 281). EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 331 (Q3 2014 MNOK 28). IFRS biomassejustering i kvartalet var positiv med MNOK 76 (Q3 2014 MNOK -254).

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i tredje kvartal MNOK 69 (Q3 2014 MNOK 56).

De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.) og Pelagia AS.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i tredje kvartal 2015 MNOK 57 (Q3 2014 MNOK 51).

Resultat før skatt og IFRS biomassejustering var i tredje kvartal MNOK 264, mot MNOK 277 i samme kvartal 2014.

Resultat før skatt var i kvartalet MNOK 331 (Q3 2014 MNOK 14). Resultat etter skatt var MNOK 269 (Q3 2014 MNOK 34).

Konsernet er solid med 52 % egenkapitalandel. Konsernet hadde en netto rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal på MNOK 4 380, mot MNOK 3 970 ved utgangen av samme kvartal i fjor.