Gå til innhold
Annonse
Fra rederiets hjemmeside.
Fra rederiets hjemmeside.
Annonse

Selskapene i Viken Shipping Group i Bergen tjente i fjor bedre enn året før. I tillegg kom inntekter fra salg av 50 prosent av bøyelastingsselskapet Viken Shuttle AS.

Salget er et ledd i en nytt strategisk samarbeid om bøyelastere med japanske Mitsui OSK Lines Ltd. som ble etablert i fjor høst og bidro med en gevinst på 23,9 millioner dollar (tilsvarende nær 200 millioner kroner) i ekstraordinære inntekter til Viken Shipping Group. Den totale inntjeningen fra skipene inkludert salget av halve bøyelastingsvirksomheten, samt gevinst ved salg av eiendom og andeler i eiendomsselskaper på 5,7 millioner dollar, ble 128,3 millioner dollar mot 114,5 året før. Driftsresultatet landet på 65,2 millioner dollar, mot nær 46 millioner 2013.

Rederikonsernet i Øvre Ervik i Bergen seilte i fjor inn 104,3 millioner dollar. Det ga et resultat før skattekostnader nær 33 millioner dollar mot 7,7 millioner i 2013. Årsresultatet landet på  25,4 millioner dollar for 2014, mot 5,3 for 2013.Gruppens likviditet bedret seg gjennom 2014 fra 20,4 millioner dollar ved inngangen av året til 34 millioner ved siste årsskifte.

Viken Shipping AS er holdingselskapet i gruppen, mens den tekniske driften og bemanning skjer gjennom Wallem Group Ltd, mens Wallem, Steckmest & Co AS ivaretar den operasjonelle driften av flåten. Skipsrederi er hovedvirksomheten i gruppen.

Tallene fra verdens nest største skipsmanagementselskap, Wallem Group, er ikke konsolidert inn i regnskapet for Viken Shipping Group, men kontrolleres i likhet med Viken-systemet av Tom Chr. Steckmest. Selskapet har driftsavtaler for rundt 450 skip og har arbeidsgiveransvar for om lag 8.000 seilende personer. Heller ikke Woodstreet, som er et selskap som drifter skip tilhørende banker som har måttet overta dem fra rederier som ikke har klart å gjøre opp for seg, er konsolidert inn i Viken-tallene.

Viken Shipping Groups egen flåte teller for tiden 17 skip. Det er fem bøyelastingstankskip som eies sammen med Mitsui OSK Lines Ltd. De er på 105.000 dwt hver. I flåten inngår også to LPG-tankere på 3.801 dwt. hver, to 151.000 råolje Suezmax og ett 158.500 dwt tilsvarende tankskip, to 113.450 dwt aframax-tankere med isklasse, tre 115.340 dwt aframax produkttankskip og to 12.800 dwt produkt/kjemikalietankskip.

 

 

 

 

Annonse