Gå til innhold
Annonse

Bedre inntjening for PSVene og svakere for AHTSene

Bildet viser M/S
Bildet viser M/S "Sea Brasil".
Annonse

Det John Fredriksen-kontrollerte og Kypros-registrerte Deep Sea Supply sin plattformforsyningsskipsflåte på 15 skip fikk en gjennomsnittlig brutto dagrate på 11.900 US-dollar i november i år.

I oktober var brutto dagrate 11.600 US-dollar. Rederiets 14  ankerhåndterings/slepebåter fikk svekket sin bruttoinntjening til US-dollar 11.500 i oktober fra 12.100 i oktober.

Resultatene bærer preg av at 10 PSV ligger i såkalt kalt opplag. De er holdt utenfor beregningen av brutto fraktinntekter. Situasjonen preges også av at fire AHTSer og to PSVer ble blokkert av Brasil og dermed utestengt fra sine certepartier. Fire PSVer er på bareboat certepartier.

Ni AHTSer og 12 av PSVene er eid av Deep Sea Supply 50 prosent gjennom DESS BTG i Brasil.