Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.
Illustrasjonsfoto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Sjøfolk kan avvikle karantenen om bord på fartøyet under visse vilkår. Det går fram av et brev fra Helsedirektoratet til Fiskebåt.

Annonse

Tidligere har Skipsrevyen skrevet om at Fiskebåt sendte et brev til Helsedirektoratet der de etterlyste klarere regler som gjelder for karantene for mannskap på fiskefartøy i lys av utbruddet av koronaviruset.

- Vi får i disse dagene svært mange spørsmål om hvordan de ulike smitteverntiltakene som er innført skal forstås og praktiseres. Tiltakene er kontinuerlig i endring, noe som gjør driftsplanleggingen svært krevende, skrev organisasjonen i brevet.

Nå har de fått svar fra Helsedirektoratet med prersisseringer og avklaringer.

Helsedirektoratet slår først og fremst fast at mannskap på fiskefartøy kan være i korona-karantene om bord i fartøyet, men på visse vilkår. 

«Helsedirektoratet er enig i at eventuell karantene kan avtjenes om bord i fiskefartøyet under forutsetning av at personer som avtjener karantene unngår nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt».

En viktig forutsetning for dette er at personen er symptomfri før vedkomende kommer om bord.

Utenlandske havner

En annen problemstilling som har vært tatt opp av organisasjonen er hvilke regler som gjelder for fartøy som har vært i utenlandske havner. I svaret til Fiskebåt viser Helsedirektoratet til føringer gitt av Sjøfartsdirektoratet.

«Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor båten/skipet, som mønstrer av i Norge etter minst 14 dager om bord og ikke har symptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene.

Når det gjelder spørsmålet om hvilket tidspunkt karanteneperioden skal beregnes fra dersom mannskapet har vært på land, er vi enige med Fiskebåts tolkning av at karantene løper fra det tidspunkt fartøyet forlater utenlandsk havn».

Annonse