Gå til innhold
Annonse

Astrup Fearnley: Tjener godt, men aksjeplasseringer trekker ned

Illustrasjonsfoto: Island Constructor
Illustrasjonsfoto: Island Constructor
Annonse

Finans- og meklerfirmaet Astrup Fearnley AS i Oslo kom ut av 2014 med et noe svekket driftsresultat sammenliknet med 2013, men med et vesentlig bedre årsresultat sammenliknet med året før.

Driftsresultatet ble 55,7 i fjor mot 71,1 året før. Årsresultatet derimot ble 141,7 mot 78,9 millioner kroner. På konsernbasis ga 2014 et driftsresultat på 187 millioner, mot 192,1 millioner i 2013. Her ble årsresultatet 142,7 mot 171,6 millioner året før, etter skattekostnad på 53,5 millioner i 2014 og 71,6 millioner i 2013.

Konsernets totale driftsinntekter beløp seg i fjor til 740 millioner kroner, mot 725 millioner i 2014. I fjor ble det bokført ikke realiserte tap å på 40,6 millioner kroner på markedsbaserte finansielle omløpsmidler, mens konsernet kom ut av 2013 med et pluss på vel seks millioner kroner på tilsvarende omløpsmidler det året.

Det var ifølge styrets beretning noe mer aktivitet innen de fleste av konsernets meklervirksomheter i 2014. Det forventes volatile markeder fremover i 2015.

Astrup Fearnley-gruppen er engasjert i skips-, offshore-, gass- og fondsmekling, samt i forvaltning og syndikering av shipping- og eiendomsprosjekter. I tillegg eies og utvikles  skog- og utmarkseiendommer. I morselskapet Astrup Fearnley AS drives i tillegg investeringsvirksomhet. Vergjedalsbruket AS ble fusjonert inn i Astrup Fearnley AS pr. 1. januar 2014.

Konsernets eiendeler ved utgangen av 2014 beløp seg til 2.682 millioner kroner basert på bokført verdi. Konsernets gjeld var ved samme tidspunkt 1.001,9 millioner kroner. Bokført egenkapital i konsernet er på 1.680,2 millioner kroner. Styret vurderer likviditeten som god.

 

 

Annonse