Gå til innhold
Annonse
Artic Shipping har fem selvlossende skip, som opererer på TC-kontrakter med Cargill. Foto: Artic Shipping.
Artic Shipping har fem selvlossende skip, som opererer på TC-kontrakter med Cargill. Foto: Artic Shipping.

AquaShip AS har kjøpt 100% av aksjene i Artic Shipping AS. 

Annonse

Artic Shipping AS driver innen segmentet frakt av fiskefôr. Selskapet har fem selvlossende skip, som opererer på TC-kontrakter med EWOS AS. Selskapet har rundt 75 ansatte, som alle følger med i oppkjøpet.

- Artic Shipping AS passer perfekt inn i vår strategi om å bygge en globalt ledende aktør innenfor det brede maritime servicesegmentet i havbruksnæringen. Med dette oppkjøpet er vi representert innenfor segmentene servicebåter, frakt av fiskefôr, slaktebåter og brønnbåter, og har således en unik posisjon som en komplett leverandør av maritime tjenester innenfor maritim akvakultur. Dette er en posisjon vi sammen med våre kunder tenker å utnytte i vår videre vekst, sier CEO i AquaShip AS Sverre Taknes.

- Dette er en prosess som har pågått over tid, og beslutningen om å selge har ikke vært enkel å ta sier, gründer av Artic Shipping AS Ove Vilnes.

- Etter hvert som vi har blitt bedre kjent med kjøper, har vi blitt imponert over det vi har sett, og hensynet til ansatte og EWOS AS har vært viktigere enn noe annet i den prosessen vi har vært gjennom. Når vi nå velger å selge til AquaShip AS, er det fordi vi er helt trygge på at det blir «business as usual» og vi har forsikret oss om at kjøper vil stå for kontinuitet av våre kjerneverdier, som er sikkerhet, kvalitet og miljø. Artic har et fantastisk mannskap som vi har bygget selskapet sammen med, og dette er en god løsning for alle involverte parter, sier Vilnes.

- Vilnes vil via sitt skipsbyggingsselskap, fortsette sitt arbeid med utvikling og bygging av nye, innovative og rimelige fartøykonsept innen havbruksnæringen. Artic Shipping AS er et selskap vi har stor tro på. Vi har derfor ambisjoner om å bygge videre på den kompetansen og ikke minst den teknologisk ledende plattformen som Artic Shipping AS har i dag, og Artic Shipping vil bestå som selvstendig datterselskap under AquaShip-gruppen, avslutter Taknes.

Om AquaShip AS:

  • AquaShip AS er et selskap som tilbyr fartøy og tjenester innenfor havbruksnæringen.
  • Selskapet er et resultat av fusjonen mellom Gripship AS og Johnson Marine Ltd og har nå 25 fartøy innenfor segmentene servicebåter, slakte/bløgge båter, brønnbåter og fôrbåter.
  • De har fartøy i Norge, Island, Skottland, Shetland, Irland, Middelhavet og Chile.
Annonse