Gå til innhold
Annonse
- Det er all grunn til å ta situasjonen for offshorenæringen alvorlig, sier Aps Terje Aasland og Hege Haukeland Liadal. Foto: Arbeiderpartiet.
- Det er all grunn til å ta situasjonen for offshorenæringen alvorlig, sier Aps Terje Aasland og Hege Haukeland Liadal. Foto: Arbeiderpartiet.

-Vi er opptatt av om Equinor tar sitt ansvar og ikke underpriser oppdragene, sier Hege Liadal og Terje Aasland i AP til Skipsrevyen. Vi tar det nå inn i Stortinget og utfordrer regjeringen, og vil be om en utredning av konkurransesituasjonen på norsk sokkel.

Annonse

-Jeg vil utfordre Høyre-regjeringen på denne situasjonen og er spesielt opptatt av om Equinor tar sitt ansvar og ikke underpriser oppdragene, sier oljepolitisk talsperson i AP; Hege H Liadal, til Skipsrevyen. Stortingsrepresentanten er fra Haugesund og har god kontakt med offshorerederiene.

Offshorerederiene har gitt tydelig beskjed

-Offshorerederiene har det tøft. De har gitt tydelig beskjed og vi som nasjonalt folkevalgte må ansvarliggjøre regjeringen i at de tar opp dette gjennom generalforsamling og andre treffpunkt med Equinor og andre oljeselskap.

-Vi tar det nå inn i Stortinget og utfordrer regjeringa sier Liadal.

All grunn til å ta situasjonen på alvor

-Arbeiderpartiet mener det er viktig at aktiviteten på norsk sokkel er innrettet slik  at den kan gi hele verdikjeden fra leverandører, rederier og oljeselskaper tilstrekkelig forutsigbarhet gjennom en god og sunn konkurranse mellom de ulike aktørene, ser Aasland og Liadal.. Når Maritimt Forum nå så tydelig ber Stortinget om å drøfte konkurransesituasjonen på norsk sokkel fordi de frykter at flere leverandører vil komme til å brekke ryggen om kort tid hvis ikke noe gjøres, da er det grunn til å lytte og ta situasjonen på alvor.

Ber regjeringen utrede konkurransesituasjonen

-Det bør derfor være naturlig at Stortinget ber om å få en evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel og hvordan denne nå slår ut på de ulike leddene i verdikjeden. Det er ikke akseptabelt dersom det stemmer at en dominerende aktør misbruker sin posisjon, sier de.

-Det er viktig at regjeringen nå tar grep og sikrer at konkurransen er sunn og at de samfunnsmessige målene med aktiviteten på norsk sokkel nås. Vi vil derfor be regjeringen beskrive hvordan regjeringen vurderer dette, vi vil også be om en grundig vurdering/evaluering av konkurransesituasjonen på norsk sokkel, sier Aasland og Liadal til Skipsrevyen.

Annonse