Gå til innhold
Annonse
- Bedre tider i petroleumsvirksomheten og sterkere internasjonal økonomi bedrer utsiktene i maritim sektor, sier arbeids-og administrasjonsminister Anniken Hauglie til Skipsrevyen. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.
- Bedre tider i petroleumsvirksomheten og sterkere internasjonal økonomi bedrer utsiktene i maritim sektor, sier arbeids-og administrasjonsminister Anniken Hauglie til Skipsrevyen. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.

Antall arbeidsledige i maritim sektor er halvert i løpet av 2018, viser tall fra NAV.  – Bedre tider i petroleumsvirksomheten og sterkere vekst i internasjonal økonomi bedrer utsiktene for sektoren, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Skipsrevyen.

Annonse

Ved inngangen til dette året i januar var det 594 arbeidsledige i maritim sektor. I oktober var antall ledige redusert til 332. Det viser tall som Skipsrevyen har innhentet fra NAV. Antallet i permisjon og på tiltak viser den  samme positive nedadgående trend. Det betyr at stadig flere kommer seg ut av ledighetskøen i maritim sektor. Sjømannsforbundet melder om nærmest full sysselsetting.

- Denne utviklingen er godt i tråd med utviklingen vi ser i resten av arbeidsmarkedet, sier Anniken Hauglie til Skipsrevyen.  Ledigheten går ned og sysselsettingen øker. Maritim sektor er konjunkturfølsom, og nyter nå trolig godt av oppgangstidene vi er inne i. Bedre tider blant annet i petroleumsvirksomheten og sterkere vekst i internasjonal økonomi, bedrer også utsiktene for sektoren, sier Hauglie

Full sysselsetting

- Jeg tror du skal lete godt for å finne noen arbeidsledige blant våre medlemmer nå, sier Geir Hagerupsen i Norsk Sjømannsforbund til Skipsrevyen. Vi har tilnærmet full sysselsetting blant våre medlemmer. Vi synes også det er gledelig at 700 norske arbeidsplasser er reddet i Color Line. Vi forventet kanskje litt saktere fart i offshore i vinterhalvåret, men med den sterke økningen i oljeprisen, er det ikke sikkert at det slår til, sier Hagerupsen.

Annonse