Gå til innhold
Annonse

Allierte krigsskip i Bergen for kommende øvelser

"KNM Otto Sverdrup". Foto: Mats Nilsen/Forsvaret
Annonse

Allierte krigsskip har samlet seg i Bergen. Også gjennom helgen vil flere av våre alliertes fartøy legge til kai i Bergen havn for å delta i kommende øvelser.

Mer enn ti fartøy vil være fortøyd i Bergen i helgen, inkludert vår egen fregatt KNM Otto Sverdrup. Det må kommende to uker forventes stor maritim aktivitet utenfor Bergen, hvor over 14 overflatefartøy og ubåter vil delta. Det må i tillegg forventes luftaktivitet fra helikoptre og mindre fly.

I uke 7-8 gjennomføres det årlige ubåtsjefskurset (TG 18-1), med spesielt fokus på overflate- og undervannskrigføring, i utfordrende kyst- og innenskjærsforhold. Denne øvelsen er koblet mot den årlige Nato-øvelsen «Dynamic Guard» som omhandler elektronisk krigføring.

-Det er viktig at Nato kommer til Norge for å øve og trene. Dette gir oss muligheten til å øve med våre nærmeste allierte, samtidig som Nato får kunnskap om det å operere her hos oss, sier sjef Marinen, flaggkommandør Ole Morten Sandquist.

Øvingsområdet er i Nordsjøen, fra Bergen til Sognsjøen, Bjørnafjorden, Sognefjorden, og Sotra vest. Allierte som deltar kommer fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Polen, Nederland, Canada, og Spania.