Gå til innhold
Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Haugesundkonferansen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Haugesundkonferansen
Annonse

Den nye næringsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, er optimist på vegne av den maritime sektoren i Norge. Han skryter av bransjens evne til å tenke nytt da fallet i oljeprisen slo inn over landet i 2008.

- Da ordrene fra Nordsjøen tørket inn, visste verftene å utnytte den oppsparte kompetansen til å bygge ferger, fiskebåter og cruiseskip istedenfor fartøyer til oljeindustrien, sa Røe Isaksen under åpningen av Haugesundkonferansen tirsdag.

Overfor Skipsrevyen utdyper Statsråden at bransjen består svært mye av små og mellomstore bedrifter som har vært svært dyktige på å omstille seg den nye hverdagen.

- En av de viktigste årsakene til at jeg er optimist på vegne av næringen, er at hvis vi får verden med på at mer av den maten vi spiser skal komme fra bærekraftig bruk av villfisk og oppdrett, så er det kjempemuligheter for Norge.

Tall viser at bare 2 – 5 prosent av maten som spises i dag, kommer fra havet.

- Norge tar en global lederrolle for å sikre havretten, som ikke bare har sikret oss tilgang til uvurderlige naturressurser, men som også er en kilde til internasjonal stabilitet og fredelig konfliktløsning. Vi kan ikke utrydde sult og skape god helse uten å utnytte havets uendelige potensial når det gjelder mat, medisiner, energi, mineraler og gamle og nye arter, sa Røe Isaksen i sin tale.

Advarer mot ensidige miljøregler

Statsråden advarer likevel mot at Norge skal få strengere miljøkrav overfor den maritime næringen, enn våre konkurrenter.

- Hvis vi har for sterke ensidige miljøreguleringer i Norge, vil ikke det få utslippene globalt ned. Det vil derimot bare presse utslippene over til andre land i stedet, og fremstår som kontraproduktivt, sier Røe Isaksen.

Skipsfarten er holdt utenfor «Parisavtalen» som ble fremforhandlet i 2015. Næringsministeren er klar på at Norge sin interesser er at det er mest mulig internasjonale regler, og globale standarder. Han tror det norske samfunnet, som er vant til å prøve ut ny teknologi, kan være de rette til å prøve ut innovasjonene som kommer i den maritime sektoren.

- Utfordringen er å finne den balansen der Norge er et foregangsland, samtidig som de globale utslippene går ned. Det er ikke noe poeng å være et foregangsland som utkonkurrerer seg selv fra alle relevante sammenhenger, avslutter Statsråden.