Gå til innhold
De tre brønnbåtene skal bygges med verftets eget design, type AAS 3002 ST. Illustrasjon: Aas Mek
De tre brønnbåtene skal bygges med verftets eget design, type AAS 3002 ST. Illustrasjon: Aas Mek

Aas Mek har inngått kontrakt med brønnbåtrederiet Sølvtrans om bygging av tre nye brønnbåter. De to første kontraktene ble inngått rett før jul, og den siste nå i slutten av januar.

Brønnbåtene har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolttransport og dewatering-system for ferskvanns behandling av fisken m.m. 

Skrogene vil bli bygget i utlandet, og nybyggene skal overleveres rederiet i løpet av 2022.

Båtene blir utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, nullutslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m

Nybyggene er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. 

Roger Halsebakk (t.v) fra Sølvtrans og Halvard Aas fra Aas Mek tar hverandre i hånden under kontraktinngåelsen. Foto: Aas Mek.
Roger Halsebakk (t.v) fra Sølvtrans og Halvard Aas fra Aas Mek tar hverandre i hånden under kontraktinngåelsen. Foto: Aas Mek.

Plass til 12 personer

Brønnbåtene er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Nybyggene vil få følgende hoveddimensjoner;

Lengde 76,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m. 

Lasteromsvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.

Båtene vil ha innredning for 12 personer.