Gå til innhold
Annonse
Annonse

Frontline kommer med en interessant, men ikke overraskende, observasjon – i takt med det oppadgående markedet har skipenes ballast fart økt i 3. kvartal. Det betyr at skipskapasiteten blir absorbert, og flåteutnyttelsen ikke har vært høyere siden 2009.

Frontlines gjennomsnittlige time charter equivalent i 3. kvartal var $45.600 per dag for VLCCene og $28.100 for Suezmaxene.

Den global sjøverts handelen av tank produkter ventes stige med 6,2% i 2015 fra året før, ifølge Clarksons Research. Det betyr adskillig raskere vekst enn for råolje, og er langt bedre enn veksten i 2014 som var på 1,6%. En av driverne er ekspansjon av raffineringskapasiteten, særlig i Midt-Østen. Oljeprisfallet har også medvirket til utviklingen og førte til bedre raffineringsmarginer, og særlig i Europa.

-

VLCC.

Markedet i Midt-Østen holdt seg med inntjening på cirka $70.000 per dag for laster retning Far East. Markedet hittil i år for forskjellig trading ruter ligger på ca. $57.000 per dag – opp fra $27.300 for hele 2014.

Suezmax.

Ratene for lasting Vest-Afrika steg med 5 poeng til WS 85 som gir ca. $45.000 per dag som resultat på time charter basis. Markedet hittil i år for forskjellig trading ruter ligger på ca. $46.000 per dag – opp fra $27.800 for hele 2014.

Aframax.

Raten svekket seg noe for Caribs til US Gulf med 70.000 tonn last til ca. $53.000 per dag på time charter.

Også inter-UK/Continent var litt ned til ca. $41.000 per dag.

Indonesia til Japan steg derimot til ca. $33.000 i inntjening.

Markedet hittil i år for forskjellig trading ruter ligger på ca. $37.000 per dag – opp fra $24.700 for hele 2014.

Clean last, 75.000 tonn, fra Midt-Østen Gulfen til Japan betalte opp med ca. $22.000 som daglig resultat – likevel betydelig svakere enn råolje lastene ovenfor.

Periode. Statoil chartret Seaqueen 115.633 dwt bygget 2004 for 2 år til $27.000 per dag.

FS Diligence 105.500 dwt bygget 2011 ble sluttet til ST Shipping for ett år til $27.500 per dag.

Panamax reiser med 50.000 tonn last fra Caribs til US Gulf betaler tilsvarende time charter ca. $43.000 per dag som var $4.000 mer enn foregående uke.

Product.

Litt svakere vestgående i Atlanterhavet for 37.000 tonn last til USA til ca. $16.000 per dag. Denne reisen i kombinasjon med last tilbake fra US Gulf til Europa gir resultat på ca. $29.000 per dag.

Markedet hittil i år for forskjellig trading ruter for Medium Range typen ligger på ca. $21.000 per dag – opp fra $12.500 for hele 2014.

LPG – VLGC.

Ifølge rapportene skjedde det ikke mye på spot markedet. Baltic Index steg først, men ble så værende på ca. $66 per tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan. Dette regner ut til ca. $60.000 per dag på time charter basis.

En periode slutning for 5 år til Unipec ble rapportert til nivå på vel $1 mill./måned, altså nærmere $33.000 per dag, men ingen detaljer om skipet.

Det synes som om Enterprise ekspansjonen i Houston kommer i gang og vil føre til ekspansjon av eksport av LPG. Det skal allerede være solgt laster på FOB basis for lasting i januar.

Offshore.

Det virker som om aktiviteten har tatt seg videre opp de siste par ukene. Det er spesielt PSV’ene som blir rapportert sluttet, og nivåene varierer mye – helt opp i nærmere £11.000 og ned under £5.000. En AHTS forretning ble gjort til £8.500.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

Annonse