Gå til innhold
Annonse
Annonse

Aker Solutions har vunnet en rammeavtale for vedlikehold og modifikasjonstjenester på BP-opererte olje- og gassfelt offshore Norge. Kontrakten for fem år fast til verdi på NOK 3,2 mrd., Den inneholder opsjoner for forlengelser på totalt fire år. Kontrakten påbegynnes 1. desember 2015. Kontrakten involverer enhetene i Stavanger, Sandnessjøen og Egersund, og de relevante feltene er Ula, Tambar, Hod, Valhall og Skarv.

Ettersom lisensene i Tsjuktsjerhavet ikke lenger anses konkurransedyktige i Statoils globale portefølje, har selskapet besluttet å gå ut av lisensene og stenge kontoret i Anchorage, Alaska. Beslutningen medfører at Statoil går ut av 16 egenopererte lisenser, samt 50 lisenser der ConocoPhillips er operatør, alle i Tsjuktsjerhavet. Lisensene ble tildelt i lisenssalget i Alaska i 2008 og utløper i 2020.

Rederiet Stenersen rapporteres å ha kontrahert to 17.500 dwt IMO II kjemikalietankere i Kina, ved Taizhou Kouan med levering i første halvår 2018. Rederiet har opsjon for ytterligere to skip.

Svenske Stena Bulk har kontrahert 3 med opsjon 2 x 50.000 dwt skip ved CSSC Offshore Marine med levering i 2017 for de faste kontraktene. Dette er antagelig søsterskip til allerede leverte Stena Imperial og Stena Important.

Frontline kommer med en interessant, men ikke overraskende, observasjon – i takt med det oppadgående markedet har skipenes ballast fart økt i 3. kvartal. Det betyr at skipskapasiteten blir absorbert, og flåteutnyttelsen ikke har vært høyere siden 2009.

Frontlines gjennomsnittlige time charter equivalent i 3. kvartal var $45.600 per dag for VLCCene og $28.100 for Suezmaxene.

‘In-house’. Frontline kjøpte to 157.500 dwt Suezmax tank nybygg kontrakter fra Golden Ocean Group Limited til pris $55 mill. per skip. Skipene bygges i Kina og skal leveres i 1. kvartal 2017.

Norge fra 1. til 7. plass. Basert på verdien av nye ordrer for skip, etter at 10 måneder av året er unnagjort, har Norge falt til 7. plass på Clarksons Research’ liste etter Japan, Kina, Hellas, Danmark, Sør-Korea og Tyskland. Målt i antall skip er Norge på 9. plass. Verdien av de nye ordrene er $2,3 mrd. for Norges del mot for hele 2013 $12,5 mrd.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-47 var18.125tonn (19.201 tonn uken før) til pris kr. 44,51 (41,86) per kg. Prisen i samme uke i fjor var 41,76.

Flåteveksten fortsetter relativt beskjedent for både Tank og Bulk. For Tank var netto flåtevekst i november 3% fra samme måned året før, og for Bulk på 2,8%.

Viktige indikatorer for bulk markedet: (1) Korn er den tredje viktigste handelsvaren for bulkers, og USA er verdens største eksportør. USAs korneksport falt med 8% i oktober fra samme måned i fjor til tross for meget stor eksport av soyabønner til Kina (ca. 9,6 mill. tonn).

(2) Utviklingen i stålproduksjonen i de største råvareimporterende landene har stor betydning. I oktober falt Kinas produksjon med 3,1% år/år, Japans med -3,8% og Sør-Koreas med -5,6%. Tysklands stålproduksjon økte med 2,7%, mens Italias falt med 8,6% år/år.

Fincantieri skal bygge ytterligere to passasjerskip på 47800 GT for Viking Cruises. Skipene får kapasitet på 465 lugarer og 930 passasjer hhv. 1.400 inkl. mannskap. Skipene skal leveres midten 2018 hhv. slutten av 2020. Før kontrakten blir endelig skal tekniske og finansielle betingelser defineres. Før den tid skal rederiet overta to skip i 2016 hhv. 2017.

Kinas import av steam kull (for energi) falt med 27% år/år i oktober til laveste månedstallet på fire år. For årets 10 måneder er nedgangen på 33% fra samme periode 2014, til 107,7 mill. tonn. Den dramatiske nedgangen viser at landets kullforbruk faller også betydelig godt hjulpet av strenge kvalitetskrav introdusert av regjeringen.

Også importen av metallurgisk kull (for stålproduksjon) synker, med 22% år/år etter 10 måneder. Her kan den viktigste grunnen være nedgang i nettopp stålproduksjonen.

Containerskipkapasitet som ligger uvirksom har økt til ca. 1,2 mill. teu – eller ca. 6,3% av den totale kapasiteten. Det er høyeste tall siden april 2010.

Spot raten på Shanghai-North Europe ruten økte kraftig til $554 per teu denne uken, og det samme gjaldt lossing i Middelhavet – til $626 per teu.

USAs import fra Asia har økt med ca. 6% år/år i første ni måneder 2015 til 11 mill. teu.

LPG. Det synes som om Enterprise ekspansjonen i Houston kommer i gang og vil føre til ekspansjon av eksport av LPG. Det skal allerede være solgt laster på FOB basis for lasting i januar.

Den global sjøverts handelen av tank produkter ventes stige med 6,2% i 2015 fra året før, ifølge Clarksons Research. Det betyr adskillig raskere vekst enn for råolje, og er langt bedre enn veksten i 2014 som var på 1,6%. En av driverne er ekspansjon av raffineringskapasiteten, særlig i Midt-Østen. Oljeprisfallet har også medvirket til utviklingen og førte til bedre raffineringsmarginer, og særlig i Europa.

Petrobras korrupsjonsskandalen fortsetter. En av landets rikeste personer, bank/finansmannen André Esteves, ble arrestert. Han leder BTG Pactual. Også et høytstående medlem av Brasils senat ble arrestert. Dermed beveger granskingen seg utover Petrobras-spheren, og dette kunne etter sigende ikke ha kommet på et verre tidspunkt for landets president Dilma Rousseff. Tidligere er eier av et av Brasils største entreprenørselskaper, Marcelo Odebrecht, blitt arrestert og har vært fengslet siden juni, og det samme gjelder noen av presidentens nærmeste medarbeidere. En ‘cattle ranger’ med et nært forhold til Lula da Silva er også arrestert. Granskningen beveger seg nærmere kjernen i PT (Workers party).

En anerkjent økonomiekspert i landet tror nå at Brasils GDP vil falle med 3,2% i år.

Så kommer melding om at BTG Pactual banken stopper utlån for å bygge opp kapital etter at André Esteves ble arrestert. Han beskrives som en self-made person med formue på $2,1 mrd., ifølge Forbes, og er internasjonalt den mest kjente bankmannen i Brasil. Med dette har skandalen også nådd det som beskrives som det ‘fancy’ forretningsområdet i Sao Paulo.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).