Gå til innhold
Annonse
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter av 25 millioner til utslippfrie hurtigbåter. Foto: Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter av 25 millioner til utslippfrie hurtigbåter. Foto: Klima- og miljødepartementet

I revidert statsbudsjett som ble lagt frem tirsdag kommer det frem at regjeringen setter av 25 millioner kroner til utslippsfrie hurtigbåter. – Vi trenger en el-revolusjon på tungtransport og hurtigbåter, sier Klima og miljøministeren.

Annonse

– Vi har mange elbiler og elferger i Norge. Nå trenger vi en el-revolusjon på tungtransport og hurtigbåter, sier Klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Adresseavisen.

Hans departement foreslår å opprette en midlertidig øremerket satsing som skal støtte omleggingen enten til batteridrift eller hydrogen.

Elvestuen sier det er helt nødvendig å redusere utslippene innen transportsektoren med 50 prosent innen 2030.

Leder for Hurtigbåtforbundet, Ottar Aare
Leder for Hurtigbåtforbundet, Ottar Aare

2022 er for tidlig

Ottar Aare, leder for Hurtigbåtforbundet, berømmer initiativet fra departementet, men mener summen på 25 millioner med fordel kunne vært høyere.

- Det er veldig bra om man fra statens side støtter opp om fylkeskommunene på denne måten. Og jeg håper det er en trend som kan fortsette, for dette er eneste måten fylkeskommunene har mulighet til å gjøre det samme som vegdirektoratet i sin tid gjorde på fergesiden, sier han til Skipsrevyen.

Likevel mener han å snakke om utslippsfrie hurtigbåter i 2022 kommer alt for tidlig.

- Vi må spørre oss om teknologien er der når vi kommer så langt, sier Aare som ikke synes han har fått signaler på at det er tilfelle.

- Jeg ser ikke at vi kan ha hurtigbåter som skal seile fra for eksempel Bergen til Selje, utslippsfrie, i 2022. Derfor mener jeg lavutslipp hadde vært et bedre begrep, for der blir det jobbet med mange gode prosjekter ser det ut til, sier han.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar
Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar

Zero: Positivt

- Bevilgningen foreslås lagt inn under Klimasats-ordningen. Fylkeskommunene kan søke støtte fra denne ordningen for å fremme null- og lavutslippsløsninger i de kommende anbudsrundene, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar til Skipsrevyen. 

- Formålet med denne satsingen er å fremme null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband, fortsetter han. 

Hos miljøstiftelsen Zero er man positive til at det kommer midler fra regjeringen om utslippsfrie hurtigbåter og lavutslipps hurtigbåter. 

Tydelige krav

- Vi har lenge ment at regjeringen må bidra mer i et spleiselag. Fylket må betale noe og staten må betale noe mer sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero. - Samtidig hadde vi håpet at beløpet kunne vært noe høyere, legger han til.

Gjerset mener man på korte hurtigbåtsamband i dag har gode nok batterier til å kreve nullutslipp, mens på lengre samband trengs det en overgangsfase.

- Om strekningene er klare for nullutslipp nå, må man vurdere ut i fra de konkrete anbudene, og stille krav om nullutslipp der det er mulig. 

Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero
Marius Gjerset, teknologiansvarlig i miljøstiftelsen Zero

I 2021 så skal den første hydrogenfergen være på vannet. Gjerset mener at det vil være fullt mulig å også ha hydrogen på plass på hurtigbåter i løpet at samme tidshorisont. 

- Man er jo i gang med dette i Trøndelag, der fylkeskommunen skal legge frem resultatet at det halvannet år lange utviklingsløpet de har hatt etter sommeren. Vi håper at det viser konsepter som er klare til å realiseres, forteller han. 

Når man i Sogn og Fjordane skal ut med 18 anbud på hurtigbåter i høst håper Zero det følger med tydelige krav og insentiver for nullutslippsløsninger. 

- Så får vi se hva markedet kan levere, avslutter Gjerset. 

Annonse