Gå til innhold
Annonse
Annonse

I løpet av fire år skiftet Kina fra å være netto eksportør av kull til å bli storimportør − faktisk verdens største importland av totalt 260 mill. tonn i 2013. I løpet av 2014 forandret situasjonen seg med importavgifter og kvalitetsrestriksjoner. I tillegg ble kraftverkene beordret om å redusere avhengigheten av import. For første gang på mange år falt så Kinas kullimport i 2014, − med 10%.

Denne utviklingen fortsetter i 2015 (dårlig nytt for bulkers), og kullfyrt kraft falt med 4% år/år i 1. kvartal. Det førte til at sjøgående import i samme periode falt med nær 50% år/år til 38 mill. tonn. Utviklingen fremover blir særdeles viktig for transportørene.

Stålproduksjonen i verden falt med 1,7% i april fra samme måned 2014. Kinas falt med 0,7% og Japans med 6,1%. Tysklands stålproduksjon var 6,1% lavere. Kapasitetsutnyttelsen for 65 land var 72,5% i april, ned fra 75,7% for et år siden.

-

Capesize.

Etter at spot markedet skjøt opp i $7.100, snudde det nesten like brått og ligger nå på $5.450 per dag.

Periode. Minnehaha bygget 2012 179.023 dwt er chartret av BHP Billiton

for 12 måneder der raten bestemmes av Baltic Cape Index med tillegg av 4%.

Panamax.

Markedsretningen er fortsatt negativ, og gjennomsnittet for spot time charter ruter er like under $4.400 per dag.

Supramax.

Markedet har steget de siste 10 dagene - nå til $6.560 per dag i snitt. Men et slikt nivå er naturligvis likevel svært dårlig uansett hvordan man ser på det.

Short-sea.

Markedet har falt til ca. $22,25 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, − og holder stand på ca. 17,25 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster.

zachs@skipsrevyen.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

Annonse