Gå til innhold
Annonse
Annonse

VLCC.

Flere ledige skip og færre nye laster førte til ratefall i Midt-Østen Gulfen. For laster retning Fjerne Østen falt den teoretiske inntjeningen til ca. $22/23.000 per dag på time charter basis – laveste tall siden begynnelsen av oktober i fjor.

Suezmax.

Ratene for laster fra Vest-Afrika er under press, men nedgangen er beskjedne 2,5 WS punkter. Inntjeningen på vel $30.000 er likevel den laveste siden midten april.

Aframax.

Markedet holder seg etter betydelig nedgang foregående uke. Caribbean til US Gulf ligger på $18/19.000 per dag.

Lasting og lossing UK/Continent steg noe til ca. $32.000 per dag.

Clean laster fra Midt-Østen Gulfen til Japan var litt svakere men nivået er fortsatt svært sterkt med ca. $53.000 per dag for 75.000 tonn last.

Panamax laster, 50.000 tonn, fra Caribs til US Gulf svekket seg i inntjening til ca. $19.500 per dag.

Product.

37.000 tonn vestgående over Atlanteren bedret seg med 5 poeng til time charter på ca. $17.000 per dag.

Retur-leg’en fra US Gulf til Europa var imidlertid noe ned slik at rundturen med 2 laster gir ca. $22.000 per dag, ned fra $24.500 uken før.

Timecharter. Koch sluttet Overseas Mykonos 51.711 dwt for 6 måneder til rate lavt på $17.000-tallet levering Nord-Europa.

Periode. Hamburg Star bygget 2005 73.869 dwt ble sluttet for 2 år til $20.000 per dag med Scorpio som befrakter.

LPG – VLGC.

Etter at flere slutninger hadde feilet ‘on subjects’, var det duket for en viss ratenedgang som ifølge Baltic index var på $11,50 per tonn. Det betyr at nivået for reiser fra Midt-Østen Gulfen til Japan nå er på ca. $95 per tonn med time charter inntjening lavt på $90.000 tallet per dag.

Offshore.

Dagraten for AHTS’er var noe bedre med slutninger til £13.000 og £11.500. PSV markedet synes fastlåst på £3/4.000 nivåer.

Vi har ved flere anledninger tatt opp problematikken om hva som kunne skje hvis skipsverft i Asia kastet seg inn i OSV markedet, −, noe som nå er et faktum. Tallene av nybygg levert fra skipsverft der har vært skremmende de siste 12 månedene. Så da er det vel ikke overraskende at også dette befraktningsmarkedet blir påvirket av hva som skjer world wide – på linje med oversjøisk shipping virksomhet innen bulk og tank. Ifølge en meglerstatistikk er det ca. 5.300 OSV’er i drift fordelt på ca. 1.100 rederier. Ratene worldwide har falt i år med ca. 35% i snitt, ifølge samme firma.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

Annonse