Gå til innhold
Annonse
Nnæringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Helge Martin Markussen
Nnæringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Arkivfoto: Helge Martin Markussen

Nærings- og fiskeridepartementet gir 15 millioner kroner til styrking av digital kompetanse i havnæringene. Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund mener dette er lovende, og ser frem til ytterligere satsing på digital kompetanse.

Annonse

Den teknologiske utviklingen innen maritim næring går raskt. De siste årene har det blant annet kommet til syne gjennom satsingen på elektriske ferger og hurtigbåter. Næringen tar i bruk stadig mer avansert utstyr og operasjonsmetoder om bord på skip, plattformer og havbruksinstallasjoner.

I revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av 15 millioner kroner til satsing på digital kompetanse. Midlene kommer som en pott som utdanningsinstitusjoner kan søke fra, hvis de har et prosjekt som bidrar til å digitalisere maritim utdanning.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.  Arkivfoto: Helge Martin Markussen
Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.  Arkivfoto: Helge Martin Markussen

– For å opprettholde Norges posisjon som stormakt på havet må vi bli verdensledende digitalt. Med denne satsingen legger regjeringen til rette for nok og rett kompetanse innenfor havnæringene. Det kan bidra til økt verdiskaping og produktivitet i havnæringene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund har det siste året jobbet med prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid». I prosjektet har en rekke maritime organisasjoner, akademia og næringsliv bidratt med innspill til hvordan næringen skal posisjonere seg for fremtiden. Resultatene fra arbeidet med prosjektet lanseres i slutten av mai.

– Alle våre funn tilsier at det er stort behov for å tenke nytt og annerledes. Digital kompetanse er svært viktig, og er høyt etterspurt av de som utdannes i dag. Vi synes det er en god start at regjeringen nå setter av midler til satsing på digital kompetanse, og vi ser frem til den videre satsingen fremover, sier Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.  

Forbundene mener at det nå er behov for å videreutvikle de maritime utdanningene.

– For å sikre at utdanningsinstitusjonene er rustet til å møte kompetansebehovet som etterspørres i maritim næring i en digital framtid, fordres høy teknisk og digital kompetanse. Vi foreslår derfor å lansere en målrettet satsning på digital, maritim utdanning frem mot 2030, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Annonse