Gå til innhold
Annonse
Annonse

Inflasjon. Når fraktmarkedet suser oppover, kommer stadig argumentet: ‘husk inflasjonen - man får aldri se igjen bunnratene fra tidligere tider’.

Feil. Dagens situasjonen for bulkers er et godt eksempel. Ta Panamax sektoren. Denne uken fikk man se gjennomsnittlig time charter spot rate på $$3.250. Selv om markedet ved flere anledninger har vært svært nær dette, finner man ikke et lavere tall på 2000-tallet. Heller ikke på 1990-tallet til tross for elendige tider etter Asia-krisene. Man må helt tilbake til 1982-85 perioden for å finne marked under $3.000. Hvis inflasjonsteorien hadde spilt inn, skulle ikke det være mulig å trade til den slags rater i 2015.

-

Capesize.

Igjen en uke med nedgang til $6.800 per dag siste dag i uken.

Perioderatene følger spot markedet hvilket ikke akkurat tyder på optimisme blant rederiene. Swiss Marine sluttet to skip, Seattle 179.362 dwt til $7.300 per dag og Los Angeles 206.104 dwt til $7.750 per dag – begge for ca. ett år.

Panamax.

Nedgangen kan ha stoppet opp – ikke så merkelig med ref. til kommentarene ovenfor.

Noen benytter anledning til å chartre inn skip for ca. ett års periode:

Heina 76.000 dwt til $5.800 per dag til Swiss Marine, Danae 75.106 dwt til $4.900 per dag til Norden og Marina 87.036 dwt til $6.250 per dag til Bunge med levering i Brasil.

Supramax.

Ratefall også her til vel $4.700 per dag og årets laveste hittil.

Klaveness chartret Triton Seagull 56.058 dwt for 8-10 måneders periode til $5.000 per dag levering i Japan.

Short-sea.

Ratene stiger videre til ca. $20,75 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania,- og til ca. 18,75 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster. Dette er likevel lavere enn på samme tid i fjor med den gangen $25,50 og $21.

zachs@skipsrevyen.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).