Gå til innhold
Annonse
Annonse

Gibson Shipbrokers er optimistisk for markedet i nær fremtid og begrunner det med høy råoljeproduksjon med store volumer som må transporteres eller lagres (før videre forbruk). Videre vil løfting av Iran sanksjonene ha positiv effekt.

Det er snart tid for nye World Scale flat rater. Bunkers komponenten som går inn i ‘flat rate’ formelen baseres på priser mellom oktober og september hvert år. Det ser ut til at bunkersprisene for det siste året har falt med ca. 40%. Det betyr at WS flat ratene for 2016 vil falle svært mye, og mest for de lange reisene med kanskje så mye som 26/29% ifølge en ekspert. Da blir det vanskelig å sammenligne WS rater år for år.

-

VLCC.

Nok en bra uke i Midt-Østen Gulfen, og inntektene for reiser til Fjerne Østen steg til nærmere $50.000 per dag omregnet til time charter basis. Inntektene hittil i år for forskjellige ruter ligger på ca. $58.000 per dag.

Time charter. Koch sluttet Alter Ego 308.500 dwt for 6 måneder til $37.500 per dag levering i AG, mens DS Vada D 309.636 dwt ble sluttet for en kort periode på 2 option 1 option 2 måneder til Litasco til rate $42.500 per dag levering i Østen.

Suezmax.

Raten fra Vest-Afrika til Middelhavet var noe opp slik at time charter equivalent kommer ut på ca. $26.000 per dag.

Aframax.

Markedet for lasting og lossing i Nordsjøen holder seg uforandret på ca. $27/28.000 per dag.

Clean laster på 75.000 tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan svekket seg til ca. 27.500 per dag equivalent time charter.

Handy product.

Traden fra Europa til østkysten USA utviklet seg svakere, helt ned mot $14.000 per dag og faktisk lavest siden februar. Rundtur kombinasjonen med last fra US Gulf tilbake til Europa holdt seg imidlertid på ca. $22/23.000 per dag grunnet bedre rater østgående.

Periode. Morgan Stanley chartret Velebit 52.554 dwt bygget 2011 for ett år med opsjon videre 6 måneder til $17.750 per dag med levering vestkystsen Mexico.

Flopec forlenget certepartiet med Didimon 37.432 dwt bygget 2005 med 2 år til rate $17.800 per dag.

Panamax. Caribs til US Gulf for 50.000 tonn var litt opp til ca. $12.500 per dag i inntjening.

VLGC.

Det meldes om roligere tilstander denne uken, men ratene stiger likevel noe til ca. $85 per tonn fra Midt-Østen Gulfen til Japan hhv. tall lavt på $80.000-tallet time charter equivalent. Markedsaktørene synes noe usikre om hvor markedet skal gå i nær fremtid.

Offshore.

AHTS slutningene som er blitt rapportert, viser nivåer mellom £5.000 og £10.000. Det ble nettopp rapportert 3 x rig moves til NOK 90.000 (£7.000). PSV’er ble sluttet til både £10.000, £7.500 og £5.000.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).