Gå til innhold
Annonse
Annonse

April ble en fantastisk måned for scrapping av bulkers med 4,2 mill. dwt solgt for resirkulering. På 12-måneders basis har volumet økt til 23,8 m dwt – opp fra 15,9 m dwt per desember 2014. Det betyr at bildet forbedres på lang sikt, men fortsatt er det svært mye tonnasje som skal leveres fra verftene og tas imot i markedet. Og forbausende nok, er det fortsatt ikke tegn til opplag av skip av betydning.

-

Capesize.

Markedet kjemper fortsatt for å komme seg over $5.000 per dag, - det vil si for turer fra Atlantic til Østen ligger nivået på ca. $9.000, men det hjelper lite når returen ligger i negativt territorium. Rundtur nivåene i Atlantic hhv. Pacific befinner seg ikke langt fra $4.000 per dag.

Post-Panamax.

En periode forretning ble rapportert. Alcmene bygget 2010 93.193 dwt ble sluttet for 21-24 måneder til $6.750 per dag levering passing Cape of Good Hope (S.Afrika).

Panamax.

Ratene var på vikende front hele uken og endte på vel $4.700.

Supramax.

Markedet klamrer seg til nivåer på ca. $6.400/6.500 per dag – som er uforandret fra gjennomsnittet for april måned.

Short-sea.

Ratene holdt seg omtrent uforandret på ca. $23,75 per tonn fra østkysten UK/Kontinentet til Nord-Spania, − og ca. 17,25 per tonn fra Lower Baltic til Kontinentet − for 3.000 tonn laster. På samme tid i fjor var nivåene $26,50 hhv. $23,75 per tonn.

Bedring for Containerskip.

Time charter ratene har økt betydelig hittil i år. Raten for Panamax type skip – ca. 4400 teu – for ett års time charter anslås ligge på ca. $14.750 per dag,hvilket er 68% over gjennomsnittet for 2014.

Også sub-Panamax (2750 teu) har nytt godt av oppgangen med dagens rate på ca. $13.000 per dag. Det nevnes at årsaken er at supply-demand situasjonen har bedret seg. Congestion/forsinkelser f. eks. på vestkysten av USA hjalp også til.

zachs@skipsrevyen.

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).