Gå til innhold
Annonse
Annonse

Golar LNG er i diskusjoner med Keppel og Black & Veatch vedr. utøvelse av en opsjon for bestilling av en tredje GoFLNG enhet lignende til Hilli og Gimi. Tidsperspektivet er her en enhet klar for oppstart i 2018.

På tidspunktet da Maersk Line har tatt levering av 17 skip i serien på 20 i 18.000 teu størrelsen, inngår rederiet nå kontrakt på fire skip i 20.000 teu størrelsen med opsjon for ytterligere syv. Også denne gang skal skipene bygges i Sør-Korea, ved Daewoo. Prisen oppgis som $151 mill. per enhet.

Viking Supply Ships er blitt tildelt management kontrakt for operasjon av Sjöfartsverkets isbryterflåte for en periode på syv år. Dette er en fortsettelse av nåværende management kontrakt som ble påbegynt i 2000. Kontrakten er gjort på markedsbetingelser. Kontrakten anses å være strategisk viktig for VSS og befester rederiets posisjon som en av de ledende operatører av isbrytere og offshore fartøyer med isklasse. Selskapet opererer nå en flåte på fem statseide isbrytere, tre isbryter AHTS fartøyer og fire isklasse 1A AHTS skip.

Industriens ordretilgang gikk ned 11,6% år/år i 1. kvartal 2015. Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert ordretilgang fra eksportmarkedet. Ordrereservene viste en liten oppgang på 1,2% i samme tidsrom. I den samme perioden falt ordrereservene i den ordrebaserte industrien med 3,5%. Det var innenfor eksportmarkedet at ordrereservene ble redusert mest og da spesielt innenfor maskinindustrien. En annen næring som også meldte om reduserte ordrereserver, var bygging av skip og oljeplattformer. (SSB).

Avance Gas - status for VLGC Breeze og VLGC Monsoon. Foreløpig konklusjon fra Lloyd's Technical Investigation Department om Breeze er at aft and forward stern tube bearings må erstattes. Det er ventet at skipet kan komme i service igjen 2. halvdel mai. Samtidig ventes modifikasjonene av Monsoon å være fullført. Begge skipene har garanti fra byggeverftet Jiangnan Shipyard Co., og krav vil bli fremsatt. Avance Gas flåten er ikke dekket under loss-of-hire forsikring.

Salg og opplag. Farstad Shipping har solgt PSV’en Far Superior bygget 1990 på 3.796 dwt. Salget gir bokført tap på ca. NOK 15 mill. Rederiet har videre plassert PSV’ene Far Server bygget 2010 og Far Spica bygget 2013 i opplag grunnet det svake offshore markedet. Rederiet har nå 3 fartøyer i opplag.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-18 var 16.206 tonn (16.066 tonn uken før) til pris kr. 39,25 (37,62) per kg.

April ble en fantastisk måned for scrapping av bulkers med 4,2 mill. dwt solgt for resirkulering. På 12-måneders basis har volumet økt til 23,8 m dwt – opp fra 15,9 m dwt per desember 2014. Det betyr at bildet forbedres på lang sikt, men fortsatt er det svært mye tonnasje som skal leveres fra verftene. Og forbausende nok, er det fortsatt ikke tegn til opplag av skip av betydning.

Tank er tydelig påvirket av det sterke fraktmarkedet og 12- måneders tallet falt til 6,7 m dwt per slutten av april. Kombinasjonen av lite scrapping og en voksende ordrebok er ikke den beste hvis man tenker lenger frem enn 12 måneder.

De siste fire månedene har nye ordrer for bulkers falt til laveste nivå siden 1990-tallet. Fallet er på 98% fra toppen i desember 2007. ‘3-months-moving-average’ er nå på 0,4 mill. dwt per måned mot toppen på 23 mill. Dette er nå et stort problem først og fremst for skipsverft i Kina og Japan. Dette faller sammen med dramatisk fall i Kinas import.

Verdien av Kinas eksport falt med 6% i april år/år, delvis drevet av nedgang i eksporten til Europa og Japan. Nedgangen i 1. kvartal var på 1% henholdsvis 12% fra samme tid året før. Importverdien i Kina falt også i april, med 16% år/år. Importvolumene av kull og jernmalm falt med 26% og 4% år/år i april.

Brent oljeprisen var nær $70 per fat denne uken. Det er ikke lenger siden enn januar da prisen var nær $45 per fat (den laveste på 5 år). Saudi Arabia har økt sin offisielle ‘selling price’ grunnet sterkere etterspørsel. Ikke bare det, men landet sier nå at det har planer om å kutte produksjonen som har vært over 10 mill. fat/dag den senere tiden. Noen frykter at med en slik situasjon vil det raskt føre til høyere produksjon av skiferolje.

Samtidig stiger prisene også for andre vareslag, slik som kobber og jernmalm. Bloomberg Commodity index som sporer 22 varesalg, men er vektet mot olje, snudde positivt denne uken. I fjor falt med indeksen med 17%.

Kinas import av råolje steg kraftig i april til rekord 7,4 mill. fat/dag, ifølge landets General Administration of Customs. Den gamle rekorden var fra desember 2014.

Shell har erklært Force Majeure for eksport av Forcados råolje, ifølge Reuters. Dette skjer etter en serie med lekkasjer i forbindelse med Trans Forcados rørledningen som opereres av Nigerian Petroleum Development Company.

Den totale australske kulleksporten økte 5% år/år i 1. kvartal 2015 til 44,7 mill. tonn, ifølge Australian Bureau of Statistics. Dette til tross for 21% fall i Kinas import av australsk kull. Kinas rolle som avtaker for australsk kull økte med vekst i volumet på 31% i 1q2015.

Bedring for Containerskip. Time charter ratene har økt betydelig hittil i år. Raten for Panamax type skip – ca. 4400 teu – for ett års time charter anslås ligge på ca. $14.750 per dag, hvilket er 68% over gjennomsnittet for 2014.

Også sub-Panamax (2750 teu) har nytt godt av oppgangen med dagens rate på ca. $13.000 per dag. Det nevnes at årsaken er at supply-demand situasjonen har bedret seg. Congestion/forsinkelser f. eks. på vestkysten av USA hjalp også til.

Brasil (1). Nå skal også tidligere president Lula da Silva granskes av anti-corruption enheten i landet for hvitvasking. Saken kommer således stadig nærmere dagens president, Dilma Rousseff.

Brasil (2). Brasils sentralbank økte renten til 13,25% sist uke. Landets økonomi ventes falle med 1% i år, hvilket betyr verste situasjonen på 25 år med økende arbeidsledighet og inflasjon over 8%. Skylden legges på de som har styrt og fortsatt styrer landet.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).

Annonse