Gå til innhold
Annonse
Annonse

Salg. Tank.

VLCC. Søsterskipene Blue Topaz og Blue Pearl, begge ca. 321.234 dwt bygget 2010 ved Daewoo (DSME) er solgt for totalt $157 mill. til Bahri. Man må tilbake til april for å finne passende sammenligning, og da med Dalian Glory 301.800 dwt 5 år gammel til $82,5, altså høyere pris enn dagens salg.

Kinesisk kontrollerte GC Guangzhou 305.839 dwt bygget 1999 MHI Nagasaki, dobbelt skrog, er solgt til skuffende pris, $29 mill., til New Shipping (oppfinnsomt navn ...)

Aframax.

Søsterskipene Minerva Atlantica og Minerva Antarctica begge ca. 114.895 dwt bygget 2006 ved Samsung er solgt for $28 mill. hver inkludert i dealen er transfer av 5 års bareboat til $11.500 per dag, der befrakter har kjøpsopsjon til pris $24 mill. per skip. Kjøper er et shipping fond.

Gresk kjøper anskaffer seg TH Sound og TH Serenade, begge 107.510 dwt bygget 2009 Tsuneishi Zosen til pris $43 mill. hver. Prisen er litt bedre enn salget nylig av Elia (115.418 dwt bygget 2006 Sanoyas under $34 mill.)

Handy – product.

Seven Express 45.998 dwt bygget 2007 Shin Kurushima er solgt for $21,8 mill. til First Ship Leasing. Prisen er omtrent tilsvarende ‘last done’.

Mahanadi Spirit 47.037 dwt bygget 2000 Onomichi Dockyard, dobbelt skrog, gikk for $11,5 mill. til asiatisk kjøper.

Resalg av chemical tanker på 16.500 dwt som bygges ved Jiujiang Xiangsheng for levering i 2015 til gresk kjøper til pris $13,2 mill.

Henrietta PG 10.005 dwt bygget 2001 Frisian Shipyard er solgt til Seabulk for $8,4 mill. med 6 års bareboat charter til $5.200 per dag.

Salg. Bulkers.

Det vanskelig fraktmarkedet påvirker helt klart aktiviteten – og prisene - på secondhand markedet.

Katsura 207.791 dwt bygget 2010 ved Universal S.B., Japan er solgt for $60,4 mill. til NS United inkludert resten av 20 års fraktkontrakt med Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som løper fremt til september 2030.

Panamax.

Pine Wave 88.279 dwt bygget 2006 Imabari SB Marugame er solgt for $9,2 mill. Skipet har ikke Panamax bredde og var også rapportert solgt i september, og da til $12 mill. Tydelig hvilken vei markedet har gått siden ..

Red Lily 76.606 dwt bygget 2004 Imabari SB Marugame er omsatt for $8,7 mill. til gresk kjøper. Omtrent uforandret nivå fra forrige sammenlignbare salg.

Bedre pris for Amarantha 76.598 dwt bygget 2005 Imabari SB Marugame, nemlig $10,3 mill. til gresk kjøper. Skipet ‘passed SS’ 7/2015.

Supramax.

Søsterskipene Jin Hui og Jin An, begge ca. 50.777 dwt bygget 2000 Oshima er solgt for pris lavt på $5-mill. tallet hver – som er omtrent på linje med ‘last done’

På samme nivå, alderen tatt i betraktning, er prisen for Grigorpan 53.733 dwt bygget 2002 New Century m/ 4x40 t. kraner $6,5 mill. til Vulcanus Technical. Egentlig god pris for Kina bygget.

Containers.

Robert 11.150 dwt 868 teu bygget 2006 J. J. Sietas er solgt for Euro 6,2 mill. til Sea Consortium.

Søsterskipene Coral Bay og Crystal Bay 34.426 dwt 2490 teu bygget 2005 Howaldtswerke er solgt for $13 mill. hver til Great White Fleet.

Offshore.

Farstad Shipping har solgt AHTS’en Lady Guro bygget 2001 ved INP Heavy Ind. Co., Ltd.(S. Korea), 1.750 dwt 5.453,6 bhp, til bokført verdi. Overleveringen fant sted 28. oktober.

Coremar har solgt et nybygg AHTS 1.373 dwt bygget 2015 ved Yuexin S.B. som bnr. YX3171 uten rapportert pris.

Fiske.

Havfisk ASA selger Stamsund til et islandsk selskap for NOK 20 mill. Bokført verdi for tråleren var ca. NOK 18 mill. per 30. september 2015. Overlevering skal finne sted i januar 2016. Fartøyet er bygget ved spanske Ast. Gondan i 1998 og er på 698 GT med Mitsubishi hovedmaskineri.

-

Kontraheringene globalt av OSV’er

synes nærmest å ha stoppet opp og ligger mer enn 70% lavere enn fjoråret målt i antall skip. Dette skjer til tross for at prisene har falt betydelig de siste årene, fra $71,2 mill. per slutten av 2012 til ca. $46,7 mill. nå ifølge en rapport fra Clarksons Research. Tilsvarende har utviklingen vært for PSV typen, f. eks. 4.500-5.000 dwt med 1000 m2 dekk, fra $58,7 ende 2012 til dagens $34 mill. Omgjort til NOK må man ta utviklingen i USD/NOK med i vurderingen, og med svekkelsen av kronen har faktisk ikke nybygg prisen falt mye stipulert i NOK. Det skulle tyde på at norske verft har bedret konkurranseevnen internasjonalt – uten at det tilsynelatende har hjulpet særlig på oppdragsmengden i 2015. Prisanslagene oppgis være for nybygg med europeisk standard.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).