Gå til innhold
Annonse
Fra høyre seniorrådgiver i Bellona, Jan Kjetil Paulsen, Bård Meek-Hansen fra Grovfjord Mek og Odd Moen fra Siemens. Foto: Sigbjørn Larsen
Fra høyre seniorrådgiver i Bellona, Jan Kjetil Paulsen, Bård Meek-Hansen fra Grovfjord Mek og Odd Moen fra Siemens. Foto: Sigbjørn Larsen
Annonse

Verdens første ferge med nullutslipp. Verdens første elektrisk drevne fiskebåt. Verdens første nullutslippsbåt for havbruk. Alle er bygget ved norske verft. – Det er en god forretningside å være miljøvennlig, sier seniorrådgiver for skipsfart i Bellona, Jan Kjetil Paulsen.

Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene  med 20 millioner tonn COinnen 2030, ser Paulsen Det betyr at vi må redusere våre utslipp med 40 prosent. Vi må bruke både pisk og gulrot, sier Paulsen. Her ligger det en kjempestor forretningsmulighet. Batteri, landstrøm, brenselceller, energioptimalisering og nye propeller vil få ned klimautslippene.

Mange virkemidler

- Vi må benytte subsidiering og støtte. Vi må bruke økonomiske virkemidler. Vi må bruke samfunnskrav og reguleringer. Det vil også komme til å oppstå kundekrav. Turistene vil ikke lenger akseptere dieselrøyk i Geiranger. Så må det bli en sosial aksept. Det må bli kult å skifte fra motorbåt til seilbåt. Lønnsomheten må også ligge i bunnen for å berge kloden.

Offentlig innkjøpsmakt betyr mye

Vi ser nå hvor viktig offentlig innkjøpsmakt er. 60 ferger er under bestilling med nye miljøkrav. I Sandefjord gav man den beste avgangstiden fra havna i Larvik til det selskapet som kunne tilby den beste miljøvennlige løsningen. Hvis Fiskeflåten får strengere miljøkrav så kan vi redusere utslippene med 50 prosent med dagens teknologi.

0-utslipp er en god forretningside, både for verft- og utstyrsleverandører, sier Kjetil Paulsen i Bellona. Foto: Sigbjørn Larsen
0-utslipp er en god forretningside, både for verft- og utstyrsleverandører, sier Kjetil Paulsen i Bellona. Foto: Sigbjørn Larsen

Fra dieselstøtte til investeringsstøtte

Bellona foreslår en økonomisk virkemiddelpakke.  – Vi foreslår at dieselstøtten til fiskerne blir omgjort til investeringsstøtte for mer miljøvennlige båter. Fiskerihavner må bygges ut. De må ha nødvendig infrastruktur. Fasiliteter og landstrøm.

En god forretningsmulighet

Havbruk er en stor klimasynder. Fór er den desidert største utslippskilden. Transport er en annen utfordring. Vi må ha elektrisk infrastruktur helt ut på merdkanten. Brønnbåten bør ligge på landstrøm. Kaiene i Europa er klare. Vi må over fra biltransport til sjøtransport. Kjølekapasitet må bli bedre for fisken. Båtene går saktere. Sjøtransporten må bli mer konkurransedyktig. VI tror på et internasjonalt marked for klima og miljøteknologi.  Dette er en god forretningsmulighet for norske verft og utstyrsleverandører, sier Paulsen

Astrid Helene, første nullutslippsbåt for Havbruk

Bård Meek-Hansen ved Grovfjord Mek. har laget den første nullutslippsbåten for havbruk. På Sunnmøre må vi leve av noe annet enn jordbruk. Verftet har satset på offshore wind og miljøvennlig havbruk. Det var faren som bestemte seg for å bygge den første nullutslippsbåten for havbruk. Siden han var så mye borte på jobb så fikk den nye båten navn etter kona. Verdens første nullutslippsbåt til havbruksnæringen bærer dermed navnet Astrid Helene. Og skal benyttes av Trollvika drift. Båten skal gå 6 nautiske mil ut i havet. Da vi begynte kostet en kilowatt-time 1400 dollar. Når vi nå trykker på knappen koster den 650 dollar. Prisen for en elektrisk båt kommer ned mot en dieseldrevet båt. Til fredag skal skipet ut på jomfrutur! Verftet satser videre med egne elektroingeniører. For dere som leser Skipsrevyen så ser vi stadige interessante artikler om ny innovasjon, sier Meek Hansen. Vi forventer ytterligere reduksjon på pris i batterier. Høyere energitetthet, ny kjemi. Mulighet for rask oppladning, mer optimal stacking eller plassering om bord. Lading kommer til å bli kjempeviktig. Ladingen må bli hurtigere. Og vi må pakke det på en annen måte. Dersom havbruksflåten og fiskeflåten blir modernisert på denne måten, så vil vi være på god vei til å nå klimamålene, sier Bård Meek-Hansen.