Arktisk fabrikktråler til Canada

ST-118.

Nybygget er av ST-118 design, et nyutviklet og spesialtilpasset design til operasjon i islagte farvann utenfor Newfoundland og Labrador på nordøst-kysten av Canada.

Rederiet M.V. Osprey Ltd. ble etablert på åtti-tallet av norsk-canadieren Ulf Snarby, opprinnelig fra Tromsø, nå bosatt i Liverpool på Nova Scotia. Rederiet fikk i 1992 levert sin første Skipsteknisk-båt, fabrikktråleren «Northern Osprey». Båt nr. 2 «Northern Eagle» mottok rederiet i 1996.

Båten som nå skal bygges skal bære navnet «Northern Osprey III» og får en lengde på 79,5 m med en bredde på 17 m. Den skal bygges med DNV GL klasse og høyeste baltiske isklasse. Bemanningen vil være på 38 mann og alle vil bo i en-manns lugarer og en eller svært høy standard på innredning og boforhold for øvrig. Det er også lagt stor vekt på sikkerhet under alle arbeidsoperasjoner om bord, enten det er på dekk eller i fabrikk og lasterom. Båten vil i hovedsak drive rekefiske, men det er tatt høyde for alternativer.

 

Kontrakt på bygging av båten er inngått med Tersan Shipyard i Tyrkia, et verft som de siste årene har spesialisert seg på bygging av fabrikktrålere og som i dag innehar en svært god og bred erfaring på bygging av denne type spesialskip. «Northern Osprey III» skal etter planen leveres i august 2017.