Årets Gaselle i Hordaland er NDM

Gjennom høsten nominerer Dagens Næringsliv, i samarbeid med DnB Nor og Pricewaterhouse Coopers, årets ”Gaselle” i alle de norske fylkene. Disse bedriftene er en viktig del av den norske bedrifts arena og de representerer en gruppe karakterisert av begeistring og interesse.

Gasellebedrifter må ha:
* Levert godkjente regnskaper.
* Minst doblet omsetningen over fire år.
* Omsetning på over én million kroner første år.
* Positivt samlet driftsresultat.
* Unngått negativ vekst.
* Vært aksjeselskap.

Årets Gaselle i 2009 for Hordaland ble i går tildelt Norwegian Deck Machinery AS (NDM), som holder til på Os, 30km sør for Bergen. NDM leverer dekksutstyr til alle typer fartøy; offshore båter, tugbåter, tankbåter og lastebåter.

”Vi er stolte av å ha mottatt denne prisen” sier Salgssjef Rebecca Lerch Dahl. ”Vår ekspertise omfatter alt fra design til produksjon, operasjon og service, og vi opererer i et marked med stigende etterspørsel og som i dag står overfor en tøff situasjon. Finanskrisen har over hele verden ført til en stagnasjon i skipsbyggingen og det er mange bedrifter som er avhengig av nettopp denne industrien for å overleve. For disse selskapene er situasjonen kritisk. Vi har vært veldig heldige hittil og har kun to ordrer kansellert per i dag. Markedet i Norge er nede i en bølgedal men håpet er selvfølgelig at dette tar seg opp igjen. Om ikke dit det var for to år siden, så i hvert fall opp på et nivå som kan gjøre verftene i Norge levedyktige. Dette er en næring som er en viktig del av den norske historien og det ville vært svært trist om denne skulle utslettes.”

I januar 2008 åpnet Norwegian Deck Machinery kontor i Shanghai. Arnt Eivind Søvre, Daglig Leder i NDM, sier at volumet av ordre i 2009 kommer fra Kinesiske verft. ”Det at vår avdelingskontor i Shanghai var oppe og gikk rett før finanskrisen traff vårt markedssegment, har hatt stor betydning for vår vekst det siste året. Selv om det er mange kanselleringer også her bygges det fremdeles mange båter i Kina. Men, det skal sies at det er på bakgrunn av verftene og rederne i Norge at NDM i det hele tatt har hatt kapital til å satse i Kina. Uten at de norske verftene hadde vært villige til å satse på en helt ny og fersk leverandør innen dekksutstyr hadde ikke NDM vært her i dag. Dette er vi veldig takknemlige for.”

Den nylig utnevnte Gasellen er optimistisk med tanke på fremtiden og vil fortsette å gjøre det de er best på, nemlig utvikling av gode produkter og utmerket service både før, under og etter salg.

DEL