Aqua Nor 2015 åpnet – gamle rekorder faller

Statsråd Elisabeth Aspaker åpnet Aqua Nor 2015. Foto Asle Strønen

Så store arrangementer er Aqua Nor og Nor-Fishing etter hvert blitt, at Stiftelsen nå har fått kommunal aksept for en betydelig utvidelse av messearealet. Trolig står det nye anlegget klart til Nor-Fishing 2018.

Det var en stolt styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, fiskeridirektør Liv Holmefjord, som i dag kunne ønske velkommen til den 19. Aqua Nor messen. Utstillingsarealet er det største noen gang, hele 19.000 kvm, og man har måttet supplere med to telthaller. – Likevel har vi ikke plass til alle som har ønsket å delta, beklager Holmefjord som også håper på nye besøksrekorder.

Antall utstillere er 500, fra 27 land. Og det internasjonale aspektet ble særlig fremhevet av fiskeriminister Elisabeth Aspaker som forestod den høytidelige åpning av messen.

Med den befolkningsøkning man kan vente de nærmeste tiårene, vil verdens matbehov dobles i forhold til dagens nivå. Dette er både en kjempeutfordring og en kjempemulighet for næringen. – Vi vet at havbruk vil stå for storparten av den økte matproduksjonen, sa statsråden og fremhevet Norges ledende rolle som marin matvareleverandør.

Messeuken vil være fullpakket med seminarer og konferanser som vil belyse de muligheter som ligger i ny og miljøriktig teknologi. Her vil satsing på unge studenter være avgjørende for å henge med i utviklingen. Avslutningsvis grep statsråden fatt i de problemer som piratfiske fører med seg og understreket at Norge fortsatt vil ha en ledende rolle i det internasjonale arbeidet med å stoppe slik ulovlig fangst.