Åpner for innenriksfart med Fjord Line

M/S "Stavangerfjord." Foto: fotografen.as.

– Dette er en god dag for alle som reiser på strekningen mellom Bergen og Stavanger, og det er en god dag for miljø og trafikksikkerhet, sier Fjord Lines konsernsjef Rickard Ternblom i en kommentar til nye tollforskrifter som gir mulighet for frakt av vogntog og passasjerer mellom norske havner på ferger i utenriksfart.

– Dette er også en god nyhet for Fjord Line og fremsynte politikere i Rogaland og Hordaland, for Samferdselsdepartementet og næringsråd, for havnegrupperinger og mange engasjerte mennesker og grupper som alle har arbeidet lenge og målrettet for å få endret reglene, påpeker Ternblom.

I dag kan ikke ferger i utenriksfart frakte passasjerer, vogntog og gods mellom norske havner på vei til og fra utlandet og samtidig bruke og selge avgiftsfrie varer om bord. Men dette blir nå endret fra årsskiftet.

Finansdepartementet viser i en pressemelding til at bakgrunnen for regelendringen er Fjord Lines ønske om å kunne frakte vogntog, gods og passasjerer mellom Bergen og Stavanger på ferger som er på vei til Hirtshals i Danmark.

– Vi ønsker de endrete reglene velkommen og venter i spenning på å se de faktiske forskriftene. Så raskt som praktisk mulig vil vi åpne for både tungtransport og andre reisende som ønsker å reise med oss mellom Bergen og Stavanger, sier Ternblom.

I praksis har de gamle avgiftsreglene hindret transport av passasjerer og vogntog mellom anløpshavnene Bergen og Stavanger på Fjord Lines utenriksrute til Hirtshals. Beregninger viser at de gamle reglene årlig ga en ledig fergekapasitet på 34.000 vogntog mellom de to vestlandsbyene.

Ternblom understreker at det vil gi en betydelig gevinst både for miljø og trafikksikkerhet om en del av denne tungtransporten flyttes fra vei til sjø og blir fraktet med Fjord Lines gassdrevne cruiseferger, som regnes som de mest miljøvennlige i verden.