Mediainfo-2018

Hver utgave inneholder omtaler av nybygginger og ombygginger, kontaheringsliste for verft og bransjeregister.
For nettannonsering, klikk her. Bestilling av abonnement, klikk her.

……Kontakt salgsavdelingen…..

Laila Indrebø                     Kjersti Morvik                       Kristian Ryland
tlf. 901 11 558                  tlf. 48 22 98 52                   tlf. 410 20 132
laila@skipsrevyen.no     kjersti@skipsrevyen.no     kristian@skipsrevyen.no

SR1/2018 (januar):

 • Shipbuilding Norway
 • Special issue: A complete survey 2017

Materiellfrist: 26.januar

SR 2/2018 (februar):

 • Rekruttering og utdanning


Materiellfrist: 23. februar

SR 3/2018 (mars):

 • Framdrift systemer


Materiellfrist: 16. april

SR 4/2018 (april):

 • Ordinær utgave

Materiellfrist: . 14. april


SR 8/2018 (august):

 • Nor Fishing

Materiellfrist: 10 .august


 • SR 10/2017 (november):

  • Ordinær utgave

  Materiellfrist: 20.november

SR 5/2018 (juni):

 • Ordinær utgave

Materiellfrist: 21.mai


SR 9/2018 (september):

 • Ship of the Year
 • SMM – Hamburg

Materiellfrist: 27. august


SR 11/2017 (desember):

 • Ordinær utgave

Materiellfrist: 18.desember

SR 6-7/2018 (juni – juli):

 • Ordinær utgave

Materiellfrist: 22.juni


SR 9/2017 (oktober):

 • Verftskonferansen 2017

Materiellfrist: 18.oktober


Leserkrets

 • Skipsrederier og -selskaper og linjeagenter
 • Skipsbyggerier, -verft og båtbyggerier (stål og annet)
 • Innrednings- og reparasjonsverft
 • Offshore-industri
 • Skipstekniske konsulenter og -ingeniører
 • Fiskefartøyer, redere og eiere
 • Skipsmeglere og befraktere
 • Skipsutstyr, fabrikanter og forhandlere
 • Skipshandlere
 • Bergings- og dykkerforretninger
 • Maritime skoler (samt universiteter og høyskoler)
 • Sjøforsikring, finans o.l.
 • Klassifikasjonsselskaper
 • Maritime organisasjoner
 • Offentlige maritime etater

Tekniske data

 • Format: A4
 • Satsflate: 188 x 277 mm
 • Satsflate utfallende: 210 x 297 mm + 3mm bleed
 • Spaltebredde: 60 mm
 • Antall spalter: 3
 • Papirkvalitet: (Innmat) 52 g ISO76
 • Papirkvalitet: (Omslag) 220 g Macoprint Gloss
 • Materiell: 260 dpi minimum
 • Trykkmetode: ark-offset
 • Gjennomsnittlig sidetall: 140 sider per utgave
 • Annonsemateriell: Digitalt, PDF el. EPS inkl. fonter 

Annonsepriser 2017

2/1-side- dobbeltoppslag kr 29.900,-
1/1-side- spesialsider/omslag kr 17.500,-
1/1-side- ordinære sider kr 15.000
2/3-side: kr 11.000,-
1/2-side: kr  10.000,-
1/3-side: kr 7.500,-
1/4-side: kr 6.400,-
Bransjeregisteret: kr 4.950,-
Bilag/innstikk: Fra kr 17.500. Ta kontakt for tilbud
Alle priser eksklusiv mva.
Annonser plasseres på tekstside.

X