Media SR info-2018  pdf: klikk tekst

     

Hver utgave inneholder aktuelle artikler om tema, forskning og reportasjer. Hver gang presenteres nye leverte båter og skip og vi prioriterer omtaler av nybygginger og ombygginger. Vi har oppdatert kontaheringsliste for verft og bransjeregister.
For nettannonsering, klikk her. Bestilling av abonnement, klikk her.

……Kontakt salgsavdelingen…..

Laila Indrebø                     Kjersti Morvik                      Bjørn Bekken
tlf. 901 11 558                  tlf. 482 29 852                   tlf. 480 73 820
laila@skipsrevyen.no     kjersti@skipsrevyen.no     bb@skipsrevyen.no

SR1/2018 (januar):

 • Utdanning, kompetanse

Materiellfrist: 15.januar

SR 2/2018 (februar):

 • Arktis


Materiellfrist: 02. februar

SR 3/2018 (mars):

 • Det grønne skiftet


Materiellfrist: 28. februar

SR 4/2018 (april):

 • Internasjonal konkurranse

Materiellfrist: . 31. mars


SR 8/2018 (august):

 • Nor-Fishing

Materiellfrist: 31. juli


 • SR 10/2018 (oktober):

  • Verftskonferansen 2018

  Materiellfrist: 19. oktober

SR 5/2018 (juni):

 • Innovasjon

Materiellfrist: 30. april


SR 9/2018 (september):

 • SMM – Hamburg og Internasjonal shipping

Materiellfrist: 25. august


SR 11/2018 (november):

 • Omstilling

Materiellfrist: 09. november

SR 6-7/2018 (juni – juli):

 • Cruise og ferger

Materiellfrist:  31. mai


SR 9 A /2018 (september)

 • Ship of the Year

Materiellfrist: 25. august


SR 12 /2018 (desember)

 • Skipsdesign

Materiellfrist: 07. desember


Leserkrets

 • Skipsrederier og -selskaper og linjeagenter
 • Skipsbyggerier, -verft og båtbyggerier (stål og annet)
 • Innrednings- og reparasjonsverft
 • Offshore-industri
 • Skipstekniske konsulenter og -ingeniører
 • Fiskefartøyer, redere og eiere
 • Skipsmeglere og befraktere
 • Skipsutstyr, fabrikanter og forhandlere
 • Skipshandlere
 • Bergings- og dykkerforretninger
 • Maritime skoler (samt universiteter og høyskoler)
 • Sjøforsikring, finans o.l.
 • Klassifikasjonsselskaper
 • Maritime organisasjoner
 • Offentlige maritime etater

Tekniske data

 • Format: A4
 • Satsflate: 188 x 277 mm
 • Satsflate utfallende: 210 x 297 mm + 3mm bleed
 • Spaltebredde: 60 mm
 • Antall spalter: 3
 • Papirkvalitet: (Innmat) 52 g ISO76
 • Papirkvalitet: (Omslag) 220 g Macoprint Gloss
 • Materiell: 260 dpi minimum
 • Trykkmetode: ark-offset
 • Gjennomsnittlig sidetall: 140 sider per utgave
 • Annonsemateriell: Digitalt, PDF el. EPS inkl. fonter 

Annonsepriser 2017

2/1-side- dobbeltoppslag kr 29.900,-
1/1-side- spesialsider/omslag kr 17.500,-
1/1-side- ordinære sider kr 15.000
2/3-side: kr 11.000,-
1/2-side: kr   9.500,-
1/3-side: kr 7.500,-
1/4-side: kr 6.400,-
Gratulasjonsmoduler, ta kontakt.
Bransjeregisteret: kr 4.950,-
Bilag/innstikk: Fra kr 17.500. Ta kontakt for tilbud
Alle priser eksklusiv mva.
Annonser plasseres på tekstside.

X