Mediainfo-2017-18   

Hver utgave inneholder omtaler av nybygginger og ombygginger, kontaheringsliste for verft og bransjeregister.
For nettannonsering, klikk her. Bestilling av abonnement, klikk her.

……Kontakt salgsavdelingen…..

Laila Indrebø                     Kjersti Morvik                       Kristian Ryland
tlf. 901 11 558                  tlf. 48 22 98 52                   tlf. 410 20 132
laila@skipsrevyen.no     kjersti@skipsrevyen.no     kristian@skipsrevyen.no

SR1/2017 (januar/februar):

 • Shipbuilding Norway
 • Special issue: A complete survey 2016

Materiellfrist: 30.januar

SR 2/2017 (mars):

 • Ordinær utgave


Materiellfrist: 6. mars

SR 3/2017 (april):

 • Ordinær utgave


Materiellfrist: 3. april

SR 4/2017 (mai):

 • Spesialutgave Nor-Shipping 2017

Materiellfrist: . 2.mai


SR 7/2017 (august):

 • Spesialutgave Aqua Nor 2017

Materiellfrist: . 2.august


 • SR 10/2017 (november):

  • Ordinær utgave

  Materiellfrist: 20.november

SR 5/2017 (juni):

 • Spesialutgave Ship of the Year 2017

Materiellfrist: 18.mai


SR 8/2017 (september):

 • Ordinær utgave

Materiellfrist: 11.september


SR 11/2017 (desember):

 • Ordinær utgave

Materiellfrist: 18.desember

SR 6/2017 (juli):

 • Nor-Shipping revue 2017

Materiellfrist: 26.juni


SR 9/2017 (oktober):

 • Verftskonferansen 2017

Materiellfrist: 18.oktober


Leserkrets

 • Skipsrederier og -selskaper og linjeagenter
 • Skipsbyggerier, -verft og båtbyggerier (stål og annet)
 • Innrednings- og reparasjonsverft
 • Offshore-industri
 • Skipstekniske konsulenter og -ingeniører
 • Fiskefartøyer, redere og eiere
 • Skipsmeglere og befraktere
 • Skipsutstyr, fabrikanter og forhandlere
 • Skipshandlere
 • Bergings- og dykkerforretninger
 • Maritime skoler (samt universiteter og høyskoler)
 • Sjøforsikring, finans o.l.
 • Klassifikasjonsselskaper
 • Maritime organisasjoner
 • Offentlige maritime etater

Tekniske data

 • Format: A4
 • Satsflate: 188 x 277 mm
 • Satsflate utfallende: 210 x 297 mm + 3mm bleed
 • Spaltebredde: 60 mm
 • Antall spalter: 3
 • Papirkvalitet: (Innmat) 52 g ISO76
 • Papirkvalitet: (Omslag) 220 g Macoprint Gloss
 • Materiell: 260 dpi minimum
 • Trykkmetode: ark-offset
 • Gjennomsnittlig sidetall: 140 sider per utgave
 • Annonsemateriell: Digitalt, PDF el. EPS inkl. fonter 

Annonsepriser 2017

2/1-side- dobbeltoppslag kr 29.900,-
1/1-side- spesialsider/omslag kr 17.500,-
1/1-side- ordinære sider kr 15.000
2/3-side: kr 11.000,-
1/2-side: kr  10.000,-
1/3-side: kr 7.500,-
1/4-side: kr 6.400,-
Bransjeregisteret: kr 4.950,-
Bilag/innstikk: Fra kr 17.500. Ta kontakt for tilbud
Alle priser eksklusiv mva.
Annonser plasseres på tekstside.

X