Andre runde for tilskudd til havnesamarbeid

Oslo Havn. Illustrasjonsfoto: Andrea Bærland

Kystverket skriver på sine hjemmesider at 7,9 millioner av den totale bevilningen på 10 millioner til havnasamarbeid allerede har blitt utdelt. Nå utlyses en ny søknadsrunde for de resterende 2,1 millionene. 

– Vi har fått flere henvendelser knyttet til de resterende midlene som utgjør 2,1 millioner. Vi ønsker de som har et godt prosjekt som kan fullføres i 2017 velkommen til å søke, opplyser seniorrådgiver Erika M. Støylen på Kystverkets hjemmesider.

Les også: Kystverkets tilskuddsordning for redere – frist 15.mai

Søknadsfristen for de gjenstående midlene er satt til 20. april, og gjelder for havnesamarbeidsprosjekter skal bidra til mer gods på sjø. Gjennom en styrking av sjøtransportens konkurranseevne, enten ved hjelp av økt transportkvalitet eller reduserte priser.

I første runde ble 14 ulike prosjekter tildelt midler, les mer om ordningen og søk her.  

 

DEL