Alt for miljøet og sikkerheten

Det måtte historiske rekorder til på fraktmarkedene for at finanspressen skulle fatte interesse for shipping, men så gjorde de det så til gagns i 2007.
Opp gjennom årene har kanskje shipping vært noe for svært få, og almennhetens kunnskaper (i Norge) er stor sett begrenset til at (1) skipsrederne tjener for mye, og (2) at skip forårsaker ulykker med oljeutslipp som følge.

Da er det full fokus uansett ulykkens dimensjoner, og noen ganger får man gjennom media inntrykk av at det er snakk om en fullastet tanker, mens realitene er at det er noen få tonn med bunkersolje som er grunn til “katastrofen”. Og det at vær og vind på havet ordner selv opp i problemet, kan nesten synes som en skuffelse for miljøvernerne (mindre eksponering, for med ett så var det ingen sak likevel).
Når det er sagt, har rederiene vært opptatt av å drive sin egen business best mulig (hva er vel galt med det?), og har ikke verken tenkt eller sett nødvendigheten av at de også måtte “vinne mannen i gaten” og/eller overbevise pressen om hvor trygt og godt de driver. Men fremover skal det skje forandringer, – i hvert fall når det gjelder containershipping.

Container Shipping Information Service
Nå har 24 av verdens største containerrederier gått sammen i opplegget Container Shipping Information Service for å vise at bransjen gjør mye for å forbedre miljøprofilen og at man tar sikkerhet på alvor.
Det sies at det har kommet frem sterk kritikk i Hong Kong som sammen med naboterminalen Shenzhen i Kina, tar seg av noe slikt som 28% av verdens containertransport, – samt naturligvis California som er inngangsporten til USA for Asia-importen og dermed handler ca. 40% av containerne som skal til landet.
Containerlinjene mener at de så absolutt tar miljøutviklingen på alvor og hevder at store moderne skip er langt bedre på utslipp. For eksempel er utslippene per tonn last for en gitt distanse langt lavere enn for noen annen transportform. Og den senere tid har flere linjer reduseret på skipenes fart for å spare bunkers og dermed oppnå lavere utslipp. (Kan det ha noe med congestion problemene å gjøre også?)
Hapag-Lloyd, verdens femte største containeroperatør, uttaler at utslippene fra rederiets flåte er nå redusert med 35% etter at gjennomsnittsfarten er redusert fra 24 til 20 knop.
Sist det var storanstrengelser for å gå “slow speed”, skyldes det elendig marked og svært høye bunkerspriser, og ikke mange tenkte miljø den gangen (for 25 år siden). Mange skip fikk da installert slow speed nozzles for å reduse bunkersforbruket.

Best på miljø og energi
Som det fremgår av grafene, er CO2 utslippene fra et 3700 teu container skip 12,97 gram for å bringe 1 tonn last 1 km mot trailer 50 gram og Boeing 747-400 552 gram (ca. 40 ganger mer). Og energiforbruket er også lavere for containerskipet sammenlignet med de andre transportformene.
Men selv om dette er tilfellet, mener bransjen at på grunn av størrelsen har container shipping stor påvirkning rundt om på kloden, og rederiene må derfor forbedre seg ytterligere i samarbeid med miljøvernorganisasjoner og regjeringer.
Alle medlemmene i CSIS arbeider med, eller er medlem av Clean Cargo Working Group og World Shipping Council. Clean Cargo Working Group utarbeider retningslinjer for å forbedre transport utførelsen med tanke på miljøet, mens World Shipping Council fokuserer på skipenes utslipp til luft, ballastvann management og beskyttelse av korallrev.
Det hører også med til totalbildet at containerne som er laget av stål, er 100% resirkulærbare, og utviklingen av skrogformer og propell design er i stadig utvikling for bedre energiutnyttelse og reduksjon av utslippene.
Dagens containerskip slipper ut bare en fjerdedel av CO2 i forhold til i 1970-årene samtidig som det frakter ti ganger flere bokser (så var vel da ikke containershipping skikkelig i gang for 30-35 år siden ..).
Det har skjedd en utvikling på malingsfronten som også hjelper til miljøprofilen, og de fleste har erstattet tinn-basert skipsmaling med mer miljøvennlige alternativere.

Traden
Men utviklingen i retning containertransport kan man si at mesteparten av ferdigvarer nå skipes i containers. Fra 1982 til 2005 vokste containerhandelen 3,5 ganger hurtigere enn verdens GDP og 40% raskere enn den totale internasjonale sjøverts handelen. Mer enn 200 land har nå havner som kan brukes til containertransport.
Estimert container trafikk var ca. 141 millioner teu i 2007, og har vokst fem år på rad med mer enn 10%.
Og selv om det har vært gode tider også for containershipping, utgjør transportutgiftene bare en liten del av hva produktet koster forbrukerne. Maersk Line nevner at transportkostnaden typisk er $15 for et asiatisk fabrikert TV som selges i USA for $700.

Sikkerheten
Rederiene er naturligvis også bekymret for den varslede opptrapping av anti-terror programmet som betyr at ALLE containere skal sjekkes i lastehavn før transport til USA. (Se: SR nr. 6/2007 “Eskalering av sikkerheten”). Og det er verd å merke seg at det er demokratene som presser frem dette.
Maersk Line opplyser at all containerlast i dag har riktig dokumentasjon som viser innholdet i boksen og at rederiene samarbeider fullt ut med å følge amerikanske regler om hva tollmyndighetene skal vite.

DEL