Akselsen ny sjøfartsdirektør

Olav Akselsen ble i statsråd i dag utnevnt til sjøfartsdirektør. Han tilsettes på åremål for en periode på seks år.

– Olav Akselsen kjenner næringen godt, og han har god innsikt i de tema som opptar rederiene. Norges Rederiforbund anser Akselsen som meget vel kvalifisert og skikket til stillingen som sjøfartsdirektør, sier administrerende direktør Sturla Henriksen.
Det tilligger sjøfartsdirektøren å ivareta og utvikle gode løsninger for sikkerheten til sjøs.
– Rederiforbundet ser fram til å videreutvikle det gode samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet for å sikre at vi både her hjemme og internasjonalt fremmer løsninger som trygger sjøsikkerheten, avslutter Henriksen.

Akselsen er i dag stortingsrepresentant. Han overtar stillingen etter at Rune Teisrud fratrådte sin stilling tidligere i år, og tiltrer etter at stortingsperioden er avsluttet i 2009. Frem til da vil Sigurd Gude være fungerende sjøfartsdirektør.

Olav Akselsen (42) har vært stortingsrepresentant i 19 år, og har ledet flere komiteer på Stortinget: Justiskomiteen, Næringskomiteen og nå Utenrikskomiteen. Han har videre vært olje- og energiminister i Regjeringen Stoltenberg I.

DEL