Aker Yards – resultat, leveringer, nye ordrer og salg

Aker PSV 06 LNG bestilt av DOF ASA
I begynnelsen av mars ble Aker Yards ASAs resultatet for fjerde kvartal fremlagt med et EBITDA-resultat på minus 500 millioner kroner. En tapsavsetning på ca. 600 millioner kroner ble tatt i forbindelse med virksomheten i Finland. Videre ble det gjort en tapsavsetning knyttet til virksomheten i Florø på 150 millioner kroner i kvartalet.

Ordreinngangen i fjerde kvartal 2007 var på 5.449 millioner kroner, hvilket resulterte i en ordrereserve på 78.960 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Ordrereserven per 31. desember 2007 bestod av totalt 140 skip.

Freedom nr. 4
I begynnelsen av mars ble det også opplyst at Royal Caribbean Cruises Ltd. og verftsgruppen hadde nådd en forståelse om på hvilket grunnlag rederiet vil bestille et fjerde skip i Freedom klassen, en type som p.t. er verdens største cruiseskip. Skipet vil i så fall ble levert i andre halvår 2011.
I denne utgave av SKIPSREVYEN er leveringen av «Independence of the Seas» omtalt.

Lugarer
Aker Yards Cabins skal levere 150 modulære lugarer for nytt boligkvarter som Leirvik Module Technology skal bygge på Troll A plattformen. Plattformen er opererert av StatoilHydro. Lugarene tilfredsstiller Norsok kravene og skal produseres i Finland for levering fra høsten 2008. Ordreboken strekker seg nå frem til begynnelsen av 2010 og inneholder blant annet levering til Genesis skipene og Galaxy cruise fergene.

Unique design solution
Aker Yards skal bygge et innovativt LNG-drevet supply skip for DOF ASA for levering i slutten av 2010. Rederiet har sikret beskjeftigelse for skipet til StatoilHydro.
Skipet er designet og utstyrt med de mest miljøvennlige løsningene. Maskineriet er typen dual-fuel som kan drives med både LNG og diesel olje. Med gassdrift reduseres NOx utslippene med 85/90%. Det er også spesielt at LNG tanken ikke reduserer lastekapasiteten.
Designet er utarbeidet av Aker Yards Project, Ålesund med benevnelsen Aker PSV 06 LNG og får lengde på 94,9 og bredde på 20 meter. Dødvekten blir ca. 5.000 tonn og hovedmaskineriet består av 3 x 2500 kW motorer. Det blir accommodation for 25 personer.

Levering av containerskip
I SR nr. 1/2008 nevnte vi flere leveringer fra de tyske verftene. 13. mars leverte Wismar og Rostock-Warnemünde det femte container skipet av typen Aker CS 2100 til Conti Reederei i München, «Conti Daphne». Det er Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG som skal ha management for alle skipene i serien. Skipet er 204 m langt, ca. 30.750 tonn dødvekt med inntagende 2127 teu og med 400 reefer plugger. Service speed er 21,6 knop.

FLC West
Den 25. mars kom meldingen om at Aker Yards Holding AS skal selge 70% av aksjene i Aker Yards Ukraine Holding AS (AYUH) til FLC West Holdings S.a.r.l. Alle aksjene i Aker MTW Werft GmbH og i Warnow Design GmbH overføres til AYUH forut for fullførelsen av avtalen. Aker Yards Florø holdes utenfor. FLC West skal betale Euro 291,9 millioner for de 70 prosentene i det reorganiserte AYUH. Det er fortsatt diverse forbehold før endelig gjennmførelse av salget.

Designet kinesisk LNG carrier

Aker Yards har levert design for den første kinesiske LNG carrier, «Dapeng Sun», som ble levert til China LNG Shipping i april. Det er Aker Yards, France (tidligere Chantiers de l’Atlantique) som har vært involvert i avtalen, som også inkluderte teknisk assistanse.
Nybygget er klasset i ABS med No.96 membrane containment system (under lisens fra GTT). Det skal bygges minst fire skip til av denne typen for levering frem til og med 2010.

DEL