Aker Spitsbergen starter operasjon

Aker Spitsbergen. Foto: myAker.net
Aker Spitsbergen forlot i helgen Klosterfjorden i Sunnhordland med kurs mot Norskehavet. Den avanserte boreriggen var framme på lokasjon mandag morgen, og er klar til bore- og brønnarbeid i Halten Nordland-området der Statoil er operatør.

Bygging og ferdigstillelse av riggen har tatt lenger tid enn forutsatt. I henhold til opprinnelig kontrakt skulle riggen vært levert og klar til operasjon i februar 2008. For ett år siden ble det meldt at riggen ville være klar til start sommeren 2009. Fasiten ble januar 2010.

I august 2009 påbegynte riggen formelt kontrakten med Statoil. Det skjedde etter lange forhandlinger mellom Statoil og Aker Drilling om de praktiske og økonomiske konsekvensene av forsinkelsene, herunder dagbøter for sen levering, kostnader for tilleggsutstyr og dagrater.

– Forsinkelsene og de økte kostnadene er naturligvis en stor skuffelse, men nå er vi først og fremst lettet over å komme i gang også med Aker Spitsbergen. Endelig skal våre erfarne mannskaper få bevise hva de er gode for på havet, og hvor effektivt og sikkert vi i fellesskap kan få riggen til å operere, sier Geir Sjøberg, konsernsjef i Aker Drilling.

Tre og et halvt år igjen
Når operasjonen nå starter, gjenstår ca tre og et halvt år av femårskontrakten som ble bekreftet av Statoil i april 2008. Oljeselskapet har benyttet seg av en avtalefestet rett til å avkorte kontrakten grunnet forsinkelsen. Statoil har rett til å forlenge kontrakten fem ganger, hver gang for to nye år. Den avtalte dagraten for disse opsjonsperiodene er høyere enn i den første femårsperioden.

– Forsinkelsen og avkortningen av leieperioden reduserer våre faste leieinntekter, men vårt mål er naturligvis at Statoil skal være så fornøyd med mannskaper og rigg at kontrakten med dem blir forlenget. Vår vurdering er at behovet for dypvannsrigger med våre spesifikasjoner vil øke i tiden framover, sier Sjøberg.

Oppgradering
Allerede i mai i år vil Aker Spitsbergen igjen være å se ved land. I forhandlingene med Statoil i august 2009 ble det avtalt å oppgradere riggen i andre kvartal 2010, for blant annet å gjøre den enda mer effektiv for kompletteringsoperasjoner.

Nøyaktig varighet for dette verkstedsoppholdet er ennå ikke klarlagt, men det antas å dreie seg om en periode på 6-10 uker. Samtidig vil man benytte anledningen til å utføre andre, mindre utbedringer. Oppgraderingen var en del av avtalen fra i fjor. Riggen vil ikke ha rateinntekter under verkstedsoppholdet.

– Vi setter stor pris på det nære samarbeidet vi har hatt med Statoil under bygging og ferdigstillelse av riggen. Statoil kunne kansellert kontrakten, men valgte å satse videre på oss. Nå skal vi jobbe for å lykkes med operasjonene, og gjøre vår rigg til den beste på norsk sokkel, sier Geir Sjøberg.

DEL