Aker-datter kjøper nye skip for 2,5 mrd. kr

Kjell Inge Røkke-selskapet Ocean Yield ASA handler skip. Foto Asle Strønen

 

Det Aker/Kjell Inge Røkke-kontrollerte shippingselskapet Ocean Yield ASA i Oslo har sikret seg åtte kjemikalietankskip under bygging i Sør-Korea for 306,8 millioner dollar, tilsvarende cirka 2,5 milliarder kroner.

Det dreier seg om fire 37.000 tonnere som bygges ved Hyundai Mipo Dockyard og fire 49.000 tonnere som bygges ved STX Korea. Kjøpet av de åtte nybyggene er kombinert med et 15 års bareboatcerteparti  (hell and high) til rederiet som opprinnelig kontraherte skipene, Navig8 Chemical Tankers. Leietager har rett til å benytte en kjøpsopsjon i løpet av leieperioden. Den første opsjonen kan erklæres etter de første fem årene.

De fire minste skipene skal leveres fra verftet i annet og tredje kvartal 2015. Det er IMO II type skip. De fire største, også dem IMO II-type skip, skal leveres fra første til tredje kvartal 2016.

Transaksjonen vil bli finansiert gjennom en allerede inngått bankfinansieringspakke som omfatter 69 prosent av brutto innkjøpspris, samt en selgerkreditt på omkring 10 prosent og gjennom kjøpers egne midler i form av kreditter og cash.

Navig8 Chemical Tankers ble etablert i 2013 som et joint venture mellom Oaktree og Navig8-Gruppen som kontrollerer selskapet gjennom sine majoritetsposisjoner som aksjonærer.  Aksjene i Navig8 Chemical Tankers er notert på N-OTC-listen og har en flåte på 32 skip. Av dem er 27 kjemikalietankskip under bygging for levering i kommende 2,5 års periode. Det dreier seg om en miks av skip med rustfrie lastetanker og skip med coatede lastetanker.

Kommersiell drift av Navig8 Chemical-skipene er det Navig8 Group som tar seg av. De har management av totalt 15 shipping-pooler i fire shipping-segmenter.

Adm.dir. Lars Solbakken i Ocean Yield ASA sier i en kommentar til skipskjøpet: – Vi er fornøyd med å ha inngått denne avtalen om kjøp av de åtte nybygde skipene. Den tilfredsstiller vår forretningside om å investere i moderne skip med lang beskjeftigelse og bidrar til en fin fordeling på skipstyper og markeder. Denne investeringen vil ha positiv innvirkning på bunnlinjen i regnskapet og vår balanse og vil styrke vår dividendekapasitet.

Da Oslo Børs stengte onsdag 1. april etter en amputert handledag, var aksjene i Ocean Yield opp 0,97 prosent tilsvarende kroner 0,50 til kroner 52,25. Toppnoteringen var på kroner 52,50.

Det er det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker ASA som har full kontroll med Ocean Yield ASA, og som også startet selskapet og førte det til børs. Aker ASA eier 73,02 prosent av aksjene. Til sammen sitter de ti største aksjonærene på 89,03 prosent av aksjene. Så vidt Skipsrevyen kan se av listen er alle de største insitusjonelle investorer, nesten alle utenlandske, men trolig skjuler det seg en rekke andre aksjonærer som har sine aksjer under forvaltning av ulike utenlandske forvaltningsselskaper, banker, meglere mm.