Gå til innhold

Verdens første komposittferge er klar for drift

Annonsørinnhold
Barmen Fergen
Barmen Fergen

Den helelektriske Barmen-fergen er verdens første komposittferge godkjent for farlig gods.

Bertel O. Steen Power Solutions AS i Bergen har levert det elektriske fremdriftssystemet til den miljøvennlige fergen. Fergen skal trafikkere strekningen Barmen-Barmsund i Selje i Nordfjord fra juli. Bilfergen er designet av Easy Form, Vidar Hop Skyssbåtar AS og Måløy Verft.

– En ferge i kompositt er noe helt nytt og en liten verdensnyhet i seg selv, sier en entusiastisk Christian Carlson, daglig leder i Sea Technology AS.

– Stor interesse

Sea Technology ble nylig dannet for å markedsføre teknologimiljøet som har vokst fram rundt Måløy Verft og Teknopollen i Sogn og Fjordane. Det banebrytende fergeprosjektet er et av resultatene de kan vise til. Og interessen rundt fergeprosjektet er stor.

Christian Carlson Daglig leder Sea Technology AS
Christian Carlson Daglig leder Sea Technology AS

– Jeg har akkurat vært i Trondheim og snakket om hele prosessen frem mot ferdig ferge, og selvfølgelig om mulighetene dette prosjektet kan gi teknologibedriftene langs kysten på lengre sikt, sier Carlson.

Fra stål til kompositt

Ferger bygges som regel i stål for å være brannsikre. Nå har teknologimiljøet i Måløy knekt koden med kompositt som brannhemmer. Dermed reduseres vekten på fergen uten at det går på bekostning av brannsikkerheten.

– Elektrisk fremdrift krever et lett fartøy, og dermed et lett byggemateriale. Etter mange års  utvikling og innovasjon i Måløy kan vi endelig vise frem Barmen-fergen til verdensmarkedet.

– Barmen-fergen vil åpne nye dører for dere?

– Det tror vi absolutt. Kompositt og elektriske løsninger for fremdrift kan brukes i mange sammenhenger offshore, ikke bare på ferger og hurtigbåter. Dette kommer til å bli spennende for hele næringen, sier Carlson og legger til:

– Alle som er opptatt av innovasjon, teknologi og ikke minst det grønne skiftet, er veldig interessert i hvordan vi har jobbet fra tegnebrettet til ferdig ferge.

 Eirik Nesse Director Business Development, Bertel O. Steen Power Solutions AS
Eirik Nesse Director Business Development, Bertel O. Steen Power Solutions AS

Med Bertel O. Steen Power Solutions på laget (les mer her)

Bertel O. Steen Power Solutions har levert batteripakker, ladesystem, koblingstavler og energistyringssystem til den nye fergen.

– Da vi sikret oss Barmen-prosjektet, stod jubelen i taket, sier Eirik Nesse, direktør for forretningsutvikling i Bertel O. Steen Power Solutions. Han legger til:

– Vi har satset mye på å utvikle nye elektriske fremdriftsløsninger, blant annet gjennom oppkjøpet av teknologibedriften Inpower i Molde i 2017.

Nesse spår en kraftig vekst i markedet for grønne løsninger i maritim sektor.

– Etterspørselen etter hybride og elektriske løsninger til ferge- og hurtigbåtmarkdet øker år for år. Det er faglig utfordrende og tilfredsstillende å være en aktiv partner i det grønne skiftet i vår bransje, sier Nesse.

Styrker laget i Molde

Bertel O. Steen Power Solutions styrker nå bemanningen hos Inpower i Molde for å møte økende etterspørsel etter grønne fremdriftsløsninger.

– Vi søker folk med ulik ingeniørkompetanse, blant annet innen maritime kraftsystemer og skipsautomasjon. Er det noen som har lyst til å utvikle fremtidens løsninger for maritim sektor, er de hjertelig velkommen hos oss, sier Ingleif Iversen, Director Engineering & Projects hos Bertel O. Steen Power Solutions.

En jobb hos Bertel O. Steen Power Solutions og Inpower betyr faglig og personlig utvikling, lover Iversen.

Ingleif Iversen Director Engineering & Projects, Bertel O. Steen Power Solutions AS
Ingleif Iversen Director Engineering & Projects, Bertel O. Steen Power Solutions AS

– Vi er fremdeles i vekst, og våre ansatte bidrar i stor grad til å forme både fagmiljø og den nye teknologien vi utvikler. Som ansatt hos oss får du store muligheter for faglig vekst.

– Hva jobber dere med hos Inpower?

– Inpower utvikler og leverer miljøvennlige energisystem for skip. Vi tar ansvar for hele systemleveransen, designer kraft- og kontrollsystemet og leverer alle komponentene, sier Iversen og utdyper:

– Systemet testes og sertifiseres i vår lab i Molde. På denne måten får vi kontroll på hele leveransen og er sikker på at hele systemet fungerer sammen, og kunden får én leverandør å forholde seg til.

Godt samarbeid

Christian Carlson i Sea Technology roser samarbeidet med Bertel O. Steen Power Solutions. Bergensbedriften har vært en viktig premissleverandør i valget av riktige løsninger til fergeprosjektet. Bertel O. Steen Power Solutions har også bidratt med sin lange erfaring for å få myndighetsgodkjenning av fremdriftssystemet.

– Vi er i utgangspunktet en båtprodusent, og er avhengige teknologibedrifter som Bertel O. Steen Power Solutions for å få fergen i havn, sier han og avslutter:

– Jeg tror det beste med dette samarbeidet, er at vi utfordrer og skjerper hverandre på innovasjonsiden. Og skal vi få til innovative løsninger, er det alltid lurt å samarbeide med de beste på markedet.