Gå til innhold

Unik vinterutgave av Nor-Shipping 2022

Annonsørinnhold
Nor-Shipping arrangeres 10 - 13 januar 2022
Nor-Shipping arrangeres 10 - 13 januar 2022

Norge har satt strek for nasjonale Korona-restriksjoner, og dermed arrangeres historiens første vinterutgave av Nor-Shipping på Norges Varemesse på Lillestrøm den 10.-13. januar 2022. Hovedtema på årets konferanse er #ACTION i havrommet, og alle konferanser, paneldebatter, utstillinger og festligheter vil ha fokus på bedrifter og personer som har utviklet nye bærekraftige løsninger.

#ACTION i havrommet og #ACTION på Aker Brygge

En av Nor-Shippings hovedoppgaver er å knytte bånd mellom ulike bransjer, og tilrettelegge for samarbeid som fører til «handling». Derfor er «Din arena for havløsninger» et sted å synliggjøre bedriften for flere enn de som jobber innenfor maritim næring. På Nor-Shipping møtes både ledende internasjonale maritime aktører og ledere i norsk næringsliv. I løpet av en uke bygger de relasjoner, får faglig påfyll og skaper business. Her treffes også representanter for viktige organisasjoner, politikere, ambassadører, FN-delegater, og entreprenører med tilknytning til havnæringene. Sidsel Norvik, Direktør Nor-Shipping, sier:

- Til syvende og sist er det helheten som teller. Jeg er overbevist om at #ACTION som hovedtema på 2022-utgaven av Nor-Shipping vil appellere ekstra sterkt til et publikum og næringsliv som har gledet seg i lang tid til å gjenoppta relasjoner og personlig møtevirksomhet.

- I tillegg til alt som skjer på det 22 500 kvadratmeter store messegulvet på Norges Varemesse, arranger vi events, konferanser og festlige sammenkomster på Aker Brygge i Oslo. Vi kaller det for After Work: Fra 10.-13. januar blir hele Aker Brygge et yrende samlingspunkt for uformelle møter, diskusjoner, fester, mat, drikke og businessprat i flotte omgivelser.

Sidsel Norvik, Direktør Nor-Shipping. Foto: Caroline Roka
Sidsel Norvik, Direktør Nor-Shipping. Foto: Caroline Roka

Topplederkonferansen Ocean Leadership Conference – Penger, Mennesker og Makt

Over 900 næringslivsledere fra hele verden forventes delta på åpningskonferansen Ocean Leadership Conference på Norges Varemesse den 10. januar. I løpet av dagen tegnes de store linjene rundt hva som skjer i shipping og havrommet akkurat nå. Ettertraktede talere fra inn- og utland holder innlegg, som eksempelvis tidligere generalsekretær i NATO Anders Fogh Rasmussen, Magda Kopczynska fra EUs generaldirektorat for samferdsel (MOVE), IMO, Kjerstin Braathen, DNB, og Remi Eriksen fra DNV.

Etter 561 dager med korona-restriksjoner vektlegger Nor-Shipping at det blir satt av ekstra god tid for deltakerne til å mingle, møte forretningsforbindelser ansikt til ansikt og knytte nye, verdifulle kontakter. Sidsel Norvik sier:

- Det overordnede temaet for konferansen er positiv #ACTION i havrommet og bærekraft. Talerne berører viktige temaer knyttet til hvordan selskaper kan skape mer robuste, lønnsomme og miljøansvarlige forretningsmodeller, og fokus fordeler seg på hvordan faktorene Penger, Mennesker og Makt vil definere fremtidig suksess. Dette blir garantert en innholdsrik og produktiv dag som appellerer til bredden i norsk næringsliv.

Blue Economy Hall – hovedkvarter for bærekraftig utvikling

Fra 10.-13. januar vil Blue Economy Hall på Norges Varemesse samle ambisiøse utstillere fra nesten 50 land og deltakere fra hele verden for å synliggjøre løsninger, teknologi og partnerskap som kan skape bærekraftige og suksessfulle virksomheter i havrommet. Sidsel Norvik utdyper:

- Verden må utnytte potensialet i havrommet på en ansvarlig måte, og selskapene og utstillerne i Blue Economy-hallen har ambisjoner og kompetanse til å gjøre nettopp det. I tillegg arrangeres det Blue Talks gjennom hele uken. Det er 1-times presentasjoner og debatter som fokuserer på nye, fremtidige markeder og teknologier som vil styre utviklingen i havrommet. Temaene favner bredt, og inkluderer blant annet havvind, autonomi, elektrisitet og infrastruktur, hydrogen, ammoniakk, forretningsmodeller, grønn økonomi, sikkerhet, politikk, teknologi og innovasjon samt oppstartsbedrifter.

Blue Talks Nor-Shipping 2019
Blue Talks Nor-Shipping 2019

Havvindkonferanse, hydrogenkonferanse og fremtidens autonome skip

Interessert i havvind, hydrogen eller autonome skip? Under Nor-Shipping holder Norwegian Energy Partners (NORWEP) en egen konferanse som fokuserer på hvordan en kan utnytte det enorme potensialet som fins i havvind via samarbeid med maritim sektor. Sidsel Norvik sier temaet #ACTION i havrommet også vil gjennomsyre to andre, viktige arrangement:

- Utviklingen av bærekraftige, alternative energikilder og drivstoff er avgjørende for samfunnets og skipsfartens fremtid. Derfor forventer vi også mange deltakere på «The maritime hydrogen conference» den 11. januar. Interessen for hydrogen som fremtidens drivstoff er enorm, og mange spør seg om nasjonalt og internasjonalt samarbeid er det som skal til for å øke farten i hydrogenøkonomien og det grønne skiftet. I løpet av dagen vil eksperter gi god innsikt i mulighetene som finnes i dette meget spennende energisegmentet.

- Til sist vil jeg anbefale alle som er interessert i autonome skip å sette kurs for Blue Economy Hall den 12. mars når den tredje International Ship Autonomy and Sustainability Summit diskuterer fremtiden for autonome skip. Eksperter på feltet tar for seg hvordan ledende land og regioner håndterer nasjonal og internasjonal utvikling for autonom skipsfart. Årets hovedtema er «Autonome skip som muliggjør nye, smarte og bærekraftige forretningsmodeller», og publikum vil få suveren innsikt i status quo når det gjelder utviklingen av autonome skip.