Gå til innhold

NAVTOR og WNI åpner opp for smartere, tryggere og mer effektiv skipsfart

Annonsørinnhold fra Navtor
- Integrert løsning – én plattform, mange fordeler.
- Integrert løsning – én plattform, mange fordeler.

NAVTOR og Weathernews Inc har etablert et solid partnerskap, der de utnytter hverandres sterke sider ved å sørge for enklere, tryggere og mer effektiv løsning for fremtidsrettede redere og operatører over hele verden. DOSCA DX/NavStation 5.3 markerer starten på en reise inn i fremtiden til en smartere, mer bærekraftig shippingindustri.

Bjørn Åge Hjøllo, Chief Business Development Officer e-Navigation, NAVTOR
Bjørn Åge Hjøllo, Chief Business Development Officer e-Navigation, NAVTOR

- Enkelhet er nøkkelen, sier Bjørn Åge Hjøllo, den joviale e-navigasjonssjefen i det Egersund-baserte, globale maritime e-navigasjonsselskapet NAVTOR. Slik forklarer han intensjonene bak samarbeidet med Weathernews Inc. (WNI), verdens største private værselskap. Sammen har de lansert et produkt som kombinerer de to selskapenes ekspertise på en enkelt plattform.

- Hvis vi kan forenkle oppgavene, så kan vi hjelpe redere og operatører med å bli mer effektive, forbedre sikkerheten (med mindre fare for menneskelige feil og avvik), spare penger og operere mer miljøvennlig. Ved å digitalisere, når det er mulig, automatisere prosesser, kan vi oppnå dette. Samarbeid med bransjeledende partnere som WNI lar oss integrere ytterligere ekspertise og brukerrelevante tjenester, noe som øker verdien. DOSCA DX/NavStation 5.3 er resultatet av all innsatsen, forklarer Hjøllo.

Sterkt partnerskap

Samarbeidet mellom NAVTOR og WNI startet i 2017. NAVTOR betjener daglig en global flåte på 6000 fartøy med avanserte e-navigasjonsprodukter og tjenester, mens japanske WNI leverer værdata- og ruteplanleggingsløsninger til rundt 10 000 fartøyer over hele verden.

Et mulig samarbeid mellom selskapene føltes dermed logisk.

- For at samarbeid skal fungere, må hver av partene kunne levere noe helt spesielt, noe den andre samarbeidspartneren (eller -partnerne) kan nyttiggjøre seg og utvikle gjennom sine egne spesialfelt, sier administrerende direktør Tor Svanes i NAVTOR.

- I vårt tilfelle var synergien åpenbar – vi kunne kombinere vår navigasjonsekspertise med deres avanserte vær- og ruteplanleggingsprodukter, og dermed levere tjenester som gir våre kunder konkurransefortrinn. Det var et ypperlig fundament å bygge samarbeidet vårt på. NavStation og Captain Dosca er hjørnesteinene i dette samarbeidet.

Integrering av markedsledende produkter

NAVTOR lanserte NavStation i 2014 som verdens første digitale kartbord. Den unike programvareplattformen samler all informasjon navigatører trenger for optimal beslutningstaking og ruteplanlegging på ett sted. De elektroniske sjøkartene, ENC, er kjernen i løsningen, med ytterligere data (som Admiralty Digital Publications (ADP), Admiralty Electronic Nautical Publications (AENP), NavArea-varsler, miljøforskrifter, sikkerhetsvarsler, lovbestemmelser, skipstrafikk osv.) er plassert «lagvis» over sjøkartene. Resultatet er full navigasjonsoversikt.

Japanske WNI introduserte Captain Dosca i markedet for over ti år siden, og har posisjonert seg globalt som et anerkjent system for avansert vær-ruteplanlegging, for å gi klientene økt sikkerhet, lavere drivstofforbruk og reduserte driftskostnader.

Ved å samarbeide har de to selskapene kombinert produktene ved å integrere en oppdatert versjon av Captain Dosca i den etablerte NavStation-plattformen. Resultatet er DOSCA DX, som den vil markedsføres som overfor WNI-kundene, eller NavStation 5.3 for NAVTOR-brukere.

- Dette dreier seg ikke om branding, men om nytteverdi, forklarer Hjøllo. – Og den har fått en solid oppgradering.

Optimale fordeler

Captain Doscas suksess bygger delvis på WNIs Optimum Ship Routing (SR)-tjeneste, som lar kundene legge inn sine planlagte ruter i et landbasert system som optimerer dem i henhold til de nyeste, mest detaljerte og sikreste værdataene. Dermed kan fartøyer velge trygge, effektive og økonomiske ruter.

Samtidig har NavStations popularitet økt de siste årene på grunn av Passage Planning (PP)-modulen, som i stor grad automatiserer en ellers betydelig administrativ jobb for enkeltfartøyer og flåter. I snitt reduserer PP-modulen administrasjonstiden per reise og per fartøy med over tre timer, til kun 30 minutter.

Ved å kombinere disse funksjonene (blant mange andre) på en enkelt plattform, har fartøyer nå fått en strømlinjeformet prosess i en svært omfattende planleggingsstasjon. Man trenger ikke lenger planlegge på ett system og optimere ruter på et annet, og man slipper å overføre data (standardmetoden har vært minnepinner mellom PC-er), noe som forsterker faren for hacking. Alt er nå integrert, strømlinjeformet og effektivt.

Tilkobling til kvalitet

- Kostnads- og tidsbesparelsene ved kun å ha ett system, er store, forklarer Hjøllo. Men det er den samlede funksjonaliteten og brukervennligheten som nok er det beste salgsargumentet. DOSCA DX og NavStation 5.3 leder navigatørene fra fortøyningsplass til fortøyningsplass i en sømløs prosedyre, uten at de trenger å sette sammen ruter og hente data fra ulike kilder. Det blir mindre risiko for menneskelig svikt, en tydelig prosess for å innfri operasjonelle og miljømessige krav (reduksjon av drivstoff, utgifter og utslipp), styrket kvalitetskontroll, bedret sikkerhet og samsvar med regelverk.

- I tillegg, sier Hjøllo, betyr integrering av OSR i NavStation og NAVTORs oppkoblede e-navigasjons-økosystemer at man kan dele mer data mellom fartøy, flåter og administrasjonsteam på land. Resultatet er at selskapene nå kan overvåke optimale ruter, vurdere drivstoffbesparelser og implementere forbedringer i hele organisasjonen basert på større innsikt i dataene. Det er effektivt og smart.

Fremtidsfokus

Dette er et viktig punkt for NAVTORs partner WNI.

Den japanske værkjempen ser på smartere, datadrevne tjenester som nøkkelen til å skape mer bærekraftig shipping for kundene, ved å maksimere nytteverdien samtidig som miljøet blir spart i mest mulig grad. WNIs direktør Hidenori Iwasa sier at begge selskaper deler denne visjonen, i tillegg til å ville levere kvalitetsløsninger til sine respektive (og nå felles) kunder, og innfri deres operasjonelle behov. DOSCA DX er innfrielsen av disse ambisjonene.

- Vi er glade for å kunne lansere vår nye vær- og ruteløsning for fartøyer, sier Iwasa. – DOSCA DX, integrert i den nye NavStation 5.3, er vårt første skritt sammen med NAVTOR mot komplett synergi i
e-navigasjon for å optimere sikkerhet, effektivitet og, aller viktigst, å gi våre kunder mulighet for grønnere shipping.

- DOSCA DX er utvilsomt vårt hittil viktigste produkt, et hypermoderne løsningsverktøy som kombinerer WNIs høykvalitets-værdata, vær-rutevisualisering og optimering med NAVTORs markedsledende e-navigasjonsløsninger i en sømløs brukeropplevelse. Dette vil hjelpe kundene våre med å takle utfordringer og oppnå sine forretningsmål, i dag, i morgen og langt inn i framtiden. Vi mener dette er en revolusjonerende innovasjon, legger Iwasa til.

Kursen fremover

Hjøllo ser DOSCA DX og NavStation 5.3 som kulminasjonen av et vellykket samarbeid, dog bare første steg på en lengre reise.

- Vi har utviklet en god felles forståelse og, som respektive ledere i våre felt, kan vi dele vår unike erfaring og ekspertise med hverandre, konkluderer han. – Det vil hjelpe oss med utviklingen fremover og føre til at vi kontinuerlig kan forbedre servicen og produktene vil kan tilby til verdensflåten, og gi flere større konkurransefortrinn. Det er nemlig det smart shipping handler om – å finne innovative løsninger som gir både forretnings- og miljøgevinster, noe som er positivt for alle i bransjen.

Det høres ut som en optimal kurs inn i fremtiden for alle.