Å gjenvinne balansen offshore vil ta tid

Erik Tønne, analytiker i Clarksons Platou på Bergen Shipping Conference 2016. Foto: Andrea Bærland

Skip må skrapes og etterspørselen må opp, mener analytiker. 

Erik Tønne, analytiker i Clarksons Platou er helt klar på at det er en syklisk nedgang, og ikke en strukturell endring offshorenæringen står overfor, også denne gang og mener det er utvilsomt at markedet vil rebalansere seg på sikt.

Han sammenligner dagens situasjon med den i 1986, som anses som den største offshore-nedturen hittil, og sier at tallene er på full fart nedover til nivået den gang, og at de muligens skal enda lengre ned.

– Det tok 12 år før markedet tok seg opp igjen, det er viktig å være forberedt på at det kan ta tid.

For enkel finansiering

Tønne mener tilgang på finansiering har vært altfor enkel i oppsyklene, og at det er for mange aktører med mye gjeld. Markedet preges også av svært korte nedbetalingsplaner som har vist seg å være problematiske å håndtere i tøffere tider.

– Det har blitt bygget kapasitet med forventing om  sterk vekst, det var ingen som var forberedt på nedgangen, sier Tønne, og påpeker at rederiene er nødt til å finansiere på en måte som tåler å jobbe mot markeder preget av sykliske endringer.

– Det svinger som bare rakkern, sier Tønne om råvaremarkedet. Han mener en taktikk er å finne en balanse mellom lange kontrakter med lavere rater og spotkontrakter med høyere rate.

De gamle kommer ikke tilbake

For å gjenvinne balansen mellom tilbud og etterspørsel mener Tønne en kombinasjon av skraping av skip og økt etterspørsel må til.

– Det er veldig få offshorerederier som skraper skip, men vi tror ikke de eldre skipene som nå ligger i opplag vil komme tilbake når etterspørselen etter hvert tar seg opp, sier Tønne fra scenen.