60,5 millioner til kommunale fiskerihavner

Austevoll fiskerihavn er en av havnene som får støtte i 2017. Foto: Kystverket/Leonard Nilsen & Sønner AS.

Regjeringen har i 2017 bevilget 60,5 millioner kroner til kommunale fiskerihavntiltak, det skriver Kystverket på sine hjemmesider. 

Tilskuddsordningen for fiskerihavntiltak skal hjelpe til å realisere tiltak kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er såpass kapitalkrevende at de krever statlig støtte for å kunne gjennomføres.

I år vil 15 kommuner få tildelt totalt 60,5 millioner i støtte til deres tiltak. For å få tilskudd er det et krav om 50 prosent kommunal egenfinansiering, og kommunalt vedtak om finansiering på foreligge før tilskuddsavtale inngås.

Liggekaier, utrustnings-/servicekaier, losse-/lastekaier, molo, utdypning og bølgedemper er blant tiltakene som kan få støtte.

Søknadsfristen for støtte i 2018 er allerede 1.mars.

Disse kommunene får støtte i år:

 • Austevoll kommune i Hordaland får tilskudd på inntil 5 413 000 kroner til byggetrinn II for kai nr. 3 i Austevoll; Salthella fiskerihavn
 • Kvinnherad kommune i Hordaland får tilskudd på inntil 5 750 000 kroner til bygging av servicekai for fiskerfartøy og sjarkkai i Kobbebukta
 • Eigersund kommune i Rogaland får tilskudd på inntil 2 325 000 kroner til utdyping av 3 grunner ved Kaupanes, Hovland
 • Osen kommune i Sør-Trøndelag får tilskudd på inntil 372 000 kroner til flytebrygger i Strand Fiskerihavn
 • Vikna kommune i Nord-Trøndelag får tilskudd på inntil 16 480 000 kroner til bygging av kai med ro-ro rampe på Kråkøya
 • Vega kommune i Nordland får tilskudd på inntil 6 502 500 kroner til bygging av molo, kai, bølgedemper og flytebrygger på Gardsøy
 • Vestvågøy kommune i Nordland får tilskudd på inntil 641 250 kroner til flytebrygge på Eggum
 • Lurøy kommune i Nordland får tilskudd på inntil 4 000 000 kroner til mudring utenfor Lovund
 • Lødingen kommune i Nordland får tilskudd på inntil 96 250 kroner til flytebrygge i Øksneshamn
 • Røst kommune i Nordland får tilskudd på inntil 1 052 500 kroner til flytebrygge og bølgedemper på Røst
 • Tromsø kommune i Troms får tilskudd på inntil 1 100 000 kroner til flytebrygge på Brensholmen
 • Tromsø kommune i Troms får tilskudd på inntil 1 650 000 kroner til bygging av fast kai i Oldervik
 • Torsken kommune i Troms får tilskudd på inntil 560 000 kroner til flytebrygge i Torsken
 • Berlevåg kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 7 000 000 kroner til bygging av fast kai i Berlevåg havn
 • Båtsfjord kommune i Finnmark får tilskudd på inntil 8 500 000 kroner til bygging av kai og flytebrygger ved Foma og Neptun
DEL