54 millioner til elektriske ferger på Nordmøre

Markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam. Foto: Andrea Bærland

Enova har gitt tilsagn om 54,5 million kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune, for elektrifisering av fergesambandene på Nordmøre. Det kommer frem av en pressemelding. 

Tidligere i mai tildelte fylkeskommunen kontrakten for ferjesambandene Hareid–Sulesund og Magerholm–Sykkylven på Sunnmøre til Fjord1. Her vil det komme fem nye plugg-inn-elektriske ferjer som reduserer CO2-utslippene med hele 89 prosent. Nå står sambandene Seivika–Tømmervåg og Edøy–Sandvika på Nordmøre for tur.

– Sunnmøre-prosjektet viser at det er mulig å kutte store utslipp ved å ta i bruk ny teknologi i neste generasjons ferger. Vi er glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter med høye ambisjoner om å redusere utslipp fra fergene også på Nordmøre, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i pressemeldingen.

Støtte til infrastruktur

Enova har gitt fylkeskommunen tilsagn om inntil 54,5 millioner kroner til infrastrukturen som må til for å lade ferjene ved kai. Fylkeskommunen mener mulighetene nå er gode for å gjøre de to ferjestrekningene på Nordmøre mer klimavennlig:

– Vi er svært fornøyd med positivt tilsagn fra Enova. For å realisere gode miljøløsninger på ferjedrifta er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere at med tildeling fra Enova oppnår vi store forbedringer for miljøet. Da kan vi satse på miljøtiltak knyttet til fergedrift, sier Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Oppstart for begge sambandene og resten av Nordmørspakken er 1. januar 2020, og el-ferjene vil være på plass seinest 2021. Enova har med dette bidratt til å elektrifisere i alt 24 fergesamband i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag.

DEL