50 hybrid-ferger på tre år

Senioringeniør, Jarle Jacobsen i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Gustav Erik Blaalid

Nor-Shipping: Innen utgangen av 2020 vil mint 50 ferger på norskekysten være hel-elektriske eller hybrider.

Senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet, Jarle Jacobsen, sier til Skipsrevyen at med de fergene som allerede har elektrisk eller hybrid fremdriftssystem, og de som er under bygging eller kontrahert, vil antallet passere 50 innen utgangen av 2020.

– En vesentlig grunn til at flertallet blir hybrider, er ønsket om fleksibilitet. Dersom en el-ferge tilpasses en bestemt fergestrekning i for stor grad, vil rederiet utsette seg selv for en risiko dersom de taper eventuelle anbudsrunder, og må flytte fartøyer til andre strekninger, sier Jacobsen. En annen grunn til at fergene får hybridløsninger er begrenset tilgang på landstrøm.

– Ikke alle fergeleier kan tilby nok strøm til å hurtiglade en ferge. En ren batteriløsning blir da ikke mulig, forklarer Jacobsen.

Strenge krav

Myndighetenes ekspansive mål for reduksjon av utslipp er en pådriver i fornyelsen av fergene. I den såkalt Hordaland-pakken har veimyndighetene mål om 80% reduksjon av klimagasser.

Les også: Hordaland hedres for miljøkrav

– Dette er en kraftig pådriver i arbeidet med å finne tekniske løsninger som monner, mener Jarle Jacobsen. Han fremholder at selv om fergene blir utstyrt med dieselaggregater i tillegg til batteripakker, er målet at det skal være mest mulig batteriutnyttelse, og mint mulig dieseldrift.

– På noen av strekningene vil det klart være nok batterikapasitet og ladekapasitet at en hybridferge kan kjøres kun på elektrisk drift, sier han.

DEL